Rostein AS døpte på lørdag sitt nybygg «Ro West» i Fosnavåg. Gudmor for skipet var Kristine Heggdal Kringstad.

Ro West er nyeste skipet i en serie som nå teller fire bygg. Larsnes Mek Verksted AS har levert bygget i god tid før oppstart på langtidskontrakt med Marine Harvest region Vest – en region som dekker Møre og Romsdal og Sogn og Fjordane. Således vil både rederiet og verftet på Larsnes kunne se frem til hyppige gjensyn med skipet på dets ferd i nærområdet.

Bilde fra dåpsseremonien i Fosnavåg. Foto: Glen Bradley.

Med Ro West har Rostein nå fire store brønnbåter som er på langtidskontrakt med Marine Harvest og utfører skånsom transport og tilhørende tjenester. Alle Rosteins 13 fartøy er utrustet i Norge og representerer store, positive ringvirkninger av oppdrett for norsk leverandører. Miljøteknologi har vært viktig i en årrekke og blant annet er den siste serien av skip utrustet med trinnvis energiproduksjon med sine fire Yanmar generatorer.

Skipsdesignet og mange av løsningene om bord er et resultat av mangeårig utviklingsarbeid mellom rederiet og samarbeidspartnere. Leveransen av Ro West representerer også fortsettelse på mange års samarbeid mellom rederiet og Marine Harvest.

Kontraherer ny brønnbåt

Rostein AS har kontrahert en ny brønnbåt på 3.500 m3. Fartøyet blir bygget på samme tekniske plattform som Ro Arctic, Ro Server, Ro West og Ro North og skal utrustes på Larsnes Mek Verksted AS.

Den nye brønnbåten blir bygget på samme tekniske plattform som Ro West. Foto: Glen Bradley.

Alle Rosteins 13 fartøy opererer i Norge, er bygget ved norske verft og står oppført i norsk skipsregister. En større andel av fartøyene bundet opp i langtidskontrakter og rederiets kunder i Nord-Norge har behov for en mer stasjonær brønnbåtkapasitet med kategori-A fartøy som har fullt tjenestespekter og er i øverste utstyrsklasse.

Med dette fartøyet ser rederiet at kundene får tilstrekkelig tonnasje til å betjene forventet vekst i regionens lakseproduksjon. Rostein mener at denne kontraheringen vil gjøre Nord-Norge mer selvforsynt med brønnbåtkapasitet og kan redusere behov for utveksling av fartøy med andre regioner, noe som både næringen og myndighetene ser positivt på.