Kystmagasinet 1.15: Dansk fiskeflåte økte i fjor fisket kvantum med 57.000 tonn. Likevel var fangstverdien 141 millioner kroner lavere enn i 2013. Hovedårsaken til svikten i inntjeningen skyldes lavere fangster av tobis. For hvitfisk og flatfisk var utviklingen mer stabil.

Fangsten av tobis ble redusert fra 208.252 tonn i 2013 til 158.991 tonn i fjor. Det ga et fall i fangstverdi fra 452 millioner danske kroner til 225 millioner kroner. Det var også et fall i verdien på øyepål på cirka sju millioner. Det som reddet danske industrifisktrålere fra svært dårlig år var verdien på brislingfangstene, som økte fra 168 millioner danske kroner til 299 millioner kroner.

 

For dansk konsumflåte var fjoråret relativt stabilt. Selv om rødspette falt i både fisket kvantum og pris, reduserte en økning i torskefangstene nedgangen i inntjening som følge av fallet rødspette.

Danske fiskerier 2

Danske konsumbåter hadde et relativt stabilt år i fjor.

 

Fisker mer kuriøse arter

Det som også er interessant å registrere er at litt mer kuriøse fiskeslag som fjesing har blitt stadig viktigere for noen båter. Mens det i 2010 bare ble landet 46 tonn fjesing, ble det både i 2013 og 2014 levert fjesing til en verdi av over to millioner danske kroner. I kvantum økte fangsten fra 279 tonn i 2012 til 910 tonn i 2013. I fjor ble det levert hele 1226 tonn. En annen kuriøs art er hjerteskjell. Fra 2010 til i fjor har fisket kvantum økt fra 187 tonn verdt 961.000 kroner til 6081 tonn til en førstehåndsverdi av hele 24,7 millioner kroner.

 

Som tabellen viser er inntjeningen i danske fiskerier den laveste på fem år. Det til tross for at det enkelte andre år har vært atskillig lavere fangst enn i 2014.

Danske fiskerier 3

Danske fiskere har de siste årene fått en kraftig økning i fangstene av kuriøse arter som fjesing (bildet) og hjerteskjell.

 

Danske fartøyers fangst 2010 – 2014

(Verdi DKR1000)

Art 2010 2011 2012 2013 2014
Tonn Verdi Tonn Verdi Tonn Verdi Tonn Verdi Tonn Verdi
Blåskjell 27.872 28.379 34.443 38.116 39.426 47.763 38.609 51.344 41.363 55.407
Breiflabb 1.563 51.405 1.347 46.097 1.319 42.723 1.276 41.859 1.406 44.964
Brisling 173.641 267.580 161.482 274.444 108.125 233.838 92.912 168.463 187.787 298.610
Fjesing 46 366 426 1.104 279 738 910 2.257 1.226 2.287
Hestereker 3.140 54.092 3.010 39.614 3.143 85.093 2.826 88.313 3.104 83.778
Hjerteskjell 187 961 794 5.958 240 4.290 4.982 16.002 6.081 24.707
Horngjel 300 1.340 294 1.679 201 1.617 237 1.387 264 1.517
Hvitting 411 1.575 256 1.647 208 1.406 208 1.438 197 1.463
Hyse 1.857 17.944 2.345 22.269 2.838 26.027 2.714 27.256 2.817 31.374
Lange 537 5.708 662 8.180 488 6.312 595 7.126 479 5.876
Lyr 473 9.054 299 6.622 320 6.625 336 7.390 311 7.031
Lysing 2.180 26.676 2.184 27.437 2.266 32.623 2.959 42.466 2.995 42.662
Makrell 20.271 169.110 21.363 260.992 17.404 134.666 6.493 56.152 2.887 18.637
Piggvar 635 38.000 710 47.656 673 41.041 651 41.115 603 37.559
Reker 987 29.844 1.364 50.181 1.182 44.716 1.557 40.823 2.289 54.416
Rognkjeks 170 6.646 225 9.933 68 6.334 101 9.170 497 9.941
Rødspette 17.318 155.644 20.043 198.517 20.569 198.210 20.876 192.356 20.146 185.683
Rødtunge 1.098 32.749 1.187 42.268 1.447 43.236 907 29.551 903 28.810
Sandflyndre 1.460 7.843 1.712 10.665 1.612 10.016 1.540 8.613 1.138 7.076
Sei 7.957 74.191 6.300 68.502 4.972 52.781 5.435 49.924 4.645 46.649
Sild 45.530 141.459 40.673 189.773 61.181 324.206 76.323 282.213 73.324 227.664
Sjøkreps 4.291 237.035 3.755 270.193 3.673 213.361 3.016 186.769 3.413 207.573
Skrubbe 1.660 6.952 1.289 6.134 1.327 6.596 1.636 6.635 1.275 5.714
Sjøtunge 772 16.139 802 17.205 1.150 17.396 1.038 15.768 1.488 19.367
Slettvar 251 10.934 267 11.491 237 9.031 216 8.939 174 7.548
Steinbit 234 5.940 158 5.014 214 5.985 168 5.300 285 6.660
Tobis 260.954 416.646 272.008 438.671 51.377 93.474 208.252 451.638 158.991 224.908
Torsk 21.822 303.089 21.997 325.834 22.337 312.868 17.151 260.798 18.920 282.568
Tunge 597 51.379 516 46.232 394 34.735 357 26.320 351 25.090
  • yepål
66.068 104.742 4.008 5.923 25.084 60.465 38.245 56.224 28.159 42.915
Total fangst 706.695 2.389.622 616.788 2.569.656 395.825 2.206.862 548.785 2.280.463 605.975 2.140.525

Kilde: Fødevarestyrelsen