Kystmagasinet 7.15: Svikt i markedet for offshorefartøyer øker konkurransen om nybygg til fiskebåtredere. Danske Karstensens Skibsvært har blitt en gigant innen bygging av fiskefartøyer. Samtidig øker stadig flere danske verft og verksteder oppmerksomheten mot fiskeflåten. Kystmagasinet ser nærmere på konkurransesituasjonen i Danmark.


( 20.10.2015 )


Fiskefartøyene blir stadig større. Miljøkrav skjerpes, brennstofføkonomi får stadig større fokus. Det er ikke bare lønn som teller når godt mannskap skal rekrutteres men også komfort og sikkerhet. Fangstene skal tilpasses markedene sine ønsker om kvalitet og ikke minst krav til hygiene og matvaresikkerhet. Dette er viktige faktorer som presser frem utskifting og ombygging av fiskefartøyer.

Fiskefartøyer for nordiske redere bygges nå i Norge, Danmark, Tyrkia, Spania og sporadisk i de baltiske stater. Samtidig som norske verft ser seg om etter alternativer til offshorefartøyer, har en kraftig svekkelse av norske kroner økt konkuranseevnen.

Les mer i Kystmagasinet 7 om hvordan danskene skjerper kampen om byggeoppdragene. Denne utgaven er nå for salg i Narvesen. Du kan også abonnere og få både papir- og digitalutgave av magasinet ved å følge denne linken: http://kystmagasinet.no/abonner/