Den danske ringnotsnurperen og tråleren Ruth satte dansk rekord da fartøyet 10. november leverte en last på 2.400 tonn makrell. Lossingen av kjempefangsten tok 40 timer. Kjøper var hermetikkfabrikken Sæby Fiskeindustri. Ruth har i høst fisket cirka 7.000 tonn makrell.

Noen dager tidligere, 4. november, satte fartøyet en annen rekord da de leverte 2.150 tonn sild til Pelagia Egersund Seafood. Det er den største sildefangsten noen gang levert i Egersund.

Det er ikke til å legge skjul på at det blant danske redere er en viss prestisje i disse rekordene. Til nå har det vært Gitte Henning som har sittet på de fleste rekordene. Men nå er det antakelig bare kolmulerekorden tilbake hos Gitte Henning. Om enn så lenge, for neste år leveres en ny og større Gitte Henning med større kapasitet enn noe annet dansk fartøy.