På den store internasjonale fiskerimessen, DanFish i Aalborg, handlet det blant annet om fiskerne sin gunst. Hvilken havn har det beste og mest komplette servicetilbud til fiskefartøyer? Hvor skal fiskerne bygge nye fartøyer, og hvor skal de kjøpe det som fartøyet utstyres med. Kundene det konkurreres om er ikke bare danske, men også fra andre land.

Danske bedrifter må godta at DanFish International også har blitt en arena med internasjonal konkurranse. Men med den vekst både i nye bedrifter, fasiliteter og ikke minst optimisme som er å spore i de store danske fiskerihavnene, er det ingen fare for at de ikke skal mestre konkurransen.

Full fart i Hirtshals

Når dette ble skrevet en stund før messe lå den 75,5 meter lange hvitfisktråleren Nordstar ved Hirtshals Yard, sannsynligvis den største hvitfisktråleren som har anløpt verftet. Blant arbeidene som foregår inngår blant annet ferdiggjøring av et ammoniakkanlegg som ble delvis fullført i Norge. Det er den lokale bedriften Kjølemadsen A/S som har ansvar for dette arbeidet. Hirtshals Yard drar nytte av et stort antall lokale bedrifter på de fleste båter de har inne til reparasjon, vedlikehold eller ombygging. I flytedokken ligger ringnotbåten Trygvason.

Like ved Nordstar ligger 16,99 meter lange Milton. Første nybygg ferdiggjort i Hirthals på 31 år. Før denne utgaven blir distribuert på messen ankommer den 56 meter lange seismikkbåten Bjørknes. Den skal bygges om til snøkrabbefiske for rederiet Kvitbjørn AS. For kort tid siden hadde de ankerhåndteringsfartøyet Guard Supplier ved kai og i dokk. Dette eldre fartøyet har Tananger Offshore AS hentet i Dubai for ombygging til lusebehandling for lakseoppdrettere.

Lønnøy, Liafjord, Fiskebank og Vestviking har vært ved verftet i senere tid. Malearbeider i den innelukkede dokken, ombygging til pumping fra hekken og mye annet har vært blant de vanlige oppgaver. På forsommeren ble det også kjent at Hirtshals Yard har kjøpt Vestkajens Maskinverksted. De har spesialisert seg på litt mindre fartøyer, og norske Nordsjøtrålere utgjør langt over halvparten av kundene. De er også et sertifisert motorverksted, samt at de har kompetanse innen bygging av hydrauliske vinsjer og tromler.

Flytedokken i Thyborøn har forbedret havnens servicetilbud.

Nytt delelager for MaK

En fordel for de mange fiskefartøyer som velger å gå til Hirtshals for service er at selskapet SL Power AIS i Faaborg nylig har etablert seg i Hirtshals ved å fusjonere med det lokale selskapet Nortech Marine. Det er også et delelager MaK-motorer i havnen. Det er alltid en fordel at det er kort vei til reservedelslager når det haster. Nortech Marine er spesialisert på motorer, gir og propeller levert av Wärtsilä. Samlet har MaK og Wärtsilä en stor andel av motorer og fremdriftsanlegg blant større norske fiskefartøyer.

En annen Hirtshalsbedrift som i senere tid har hatt store oppdrag for norske kunder er Weesgaard Mechanicla Support ApS, som har utført større vedlikeholdsoppdrag om bord på hurtigrutene Richard With og Nordlys. Det første oppdraget foregikk ved svenske Øresund Drydocks Ship Repair Yard i Landskrona, mens det siste, om bord på Nordlys foregikk ved Fosen Yard i Rissa. Bedriftene i Hirtshals er samlet i Hirtshals Service Group som driver med felles markedsføring av havnens omfattende servicetilbud.

I Hanstholm er det fortsatt hovedfokus på mindre fiskefartøyer. Men utvidelsen av havna vil gi nye store muligheter for lokale servicebedrifter. Illustrasjon Hanstolm Havn.

Har 13 skip i ordreboka

Det er ingen tvil om hvem som setter Skagen på kartet når det gjelder både skipsbygging, ombygging, reparasjon og vedlikehold på store fiskefartøyer. Karstensens Skibsværft A/S, som nylig overleverte den 70 meter lange pelagiske tråleren Grateful til eiere i Skottland, skal i september overlevere ytterligere to nye pelagiske fartøyer til eiere på de britiske øyer.

56 meter lange Aine skal leveres til eiere i Killybegs i Irland, mens 86,4 meter lange Voyager skal til Kilkeel i Nord-Irland. Den siste båten skiller seg ut ved at den ikke er designet av verftet, men av SALT Ship Design på Fitjar. Etter at disse to båtene er levert vil verftet fortsatt ha en ordreliste på 13 fartøyer. Ordrene består av ni fartøyer fordelt med tre hver for danske, svenske og norske redere, samt to irske redere og to til britiske redere. Med femten fartøyer i boken når dette skrives, har verftet sannsynligvis en ordrereserve på over tre milliarder norske kroner. Ingen andre europeiske verft har tilsvarende ordrereserve av fiskefartøyer.

Karstensens Skibsværft i Skagen har en ordrebok verdt flere milliarder kroner. Deres suksess smitter over til mange av havnens virksomheter.

Egersund Group valgte Skagen

Det store antall fiskerfartøyer som anløper Karstensens Skibsværft A/S er nok medvirkende til at Egersund Group AS tidligere i år meddelte at de etter nøye vurderinger av ulike havner hadde bestemt seg for å etablere et notloft Skagen. De store pelagiske fartøyene som anløper både verftet, fiskemelfabrikken FF Skagen, og de to pelagiske mottakene Skagerak Pelagic AS og det nederlandskeide Werner Larson Fiskeeksport A/S, tilhører alle Egersund Group AS sin primære kundegruppe. Egersund Trål vil i begynnelsen flytte inn i midlertidige lokaler. Når en planlagt havneutvidelse er gjennomført vil de bygge nye og mer hensiktsmessige lokaler der.

Som nevnt i en annen artikkel i denne utgaven, planlegger norske Pelagia etablering av et pelagisk mottak med kapasitet på 100.000 tonn årlig. Her står konkurransen mellom Hirtshals og Skagen. Blir Skagen valgt, er det ikke tvil om det vil glede både Egersund Group, og havnens mange servicebedrifter.

Det store antall større pelagiske fartøyer som anløper Skagen er nok hovedårsak til at Egersund Group velger å etablere seg her.

Satser på Nordsjøtrålere

Hanstholm mangler det store potensial til å konkurrere med Hirtshals, Skagen og Thyborøn når det gjelder verftsfasiliteter for store fiskefartøyer. Dette har havnens virksomheter kompensert for ved å satse bevisst på litt mindre trålere. Hanstholm Skipssmedie A/S, som også er største aksjonær i North Sea Yards A/S, som drifter en flytedokk, er nok sannsynligvis den største konkurrenten til Vestkajen Maskinværksted i Hirtshals. De konkurrerer i stor grad om samme fartøystørrelser.

North Sea Yards har de siste årene konsentrert seg om et servicetilbud de kaller «Trawlerboost». Ifølge verftet reparerer, overhaler og optimaliserer de både trålerne og lærer mannskapet en mer optimal måte å drifte fartøyet på.

Sparte 1000 liter i døgnet

Flere norske fartøyer har benyttet tilbudet, og Kystmagasinet har tidligere intervjuet eieren av den 41 år gamle tråleren Eigenes som fikk nytt gir, propell og propelldyse ved North Sea Yards i 2014. Resultatet ble ifølge rederen en besparelse på ett tonn drivstoff i døgnet ved normal drift. Men gir og propellanlegg er bare noe av konseptet Trawlerboost.

I dette konseptet inngår en gjennomgang av motor, hydraulikk, hydraulikk, kjøleanlegg, skrog, maling, fiskeredskaper, samt opplæring og motivering av mannskap. Det hjelper lite hvis en reder investerer millioner i å forbedre båtens egenskaper hvis ikke mannskapet er bevisst på å utnytte disse.

Havneutbygging vil gi havneboost

Hanstholm havn er 50 år gammel, og ble bygget for datidens fartøyer. I flere år har det vært ulike planer for utvidelse og modernisering av havnen. Det er en kjent erkjennelse at havnens innseilingsforhold ikke er gode nok. Det var dette som var hovedårsak til at Fjordline i sin tid flyttet sine ferjeforbindelser til Hirtshals.

I juni var det et orienteringsmøte for byens befolkning. Det er planen at en utvidelse av havnen skal ut på anbud i år, med igangsettelse av arbeidene neste vår. 400 meter med ny molo skal beskytte en 170 meter bred innseiling. Vanndybde ved innseilingen blir 10,5 meter, mens den indre havnen får en dybde på ni meter. Det vil også bli klargjort et 100 dekar stort område for nye og eksisterende bedrifter som ønsker å bygge.

Åpner for større fartøy

For Hanstholm havn, og for mange av virksomhetene der, vil en utvidet havn gi store nye muligheter. Ikke minst vil store moderne fiskefartøyer kunne anløpe havnen, som allerede har et stort innslag av utenlandske trålere som leverer fisk der. For fiskemelfabrikken FF Hanstholm vil utbyggingen bety at de kan laste olje og mel til større fartøyer.

Hanstholm hadde i fjor hele 6.899 anløp for lossing av fisk. Ikke bare vil antallet kunne øke når havnen er utvidet, men også større fartøyer vil da kunne finne det interessant å anløpe Hanstholm. I dag er det få større pelagiske fartøyer som anløper for å losse industrifisk til fiskemelfabrikken FF Hanstholm. Mange velger å gå til Thyborøn, eller spesielt Skagen, som tilbyr bedre havneforhold for større fartøyer.

DCIM100MEDIADJI_0166.JPG

Henk Senior er tegnet av Vestværftet i Hvide Sande, men bygget i Spania. Pressefoto Noosa Yard.

Flytedokk og nybygg

I Thyborøn har bygging av nye fiskefartøyer og ankomst av en flytedokk i havnen gitt en ny giv. Siden forrige DanFish International har havnens servicevirksomheter samlet seg i Serviceteam Thyborøn. Med en av verdens største produsenter av tråldører, Thyborøn Trawl, Kynde & Toft og Thyborøn Skibs & Motor, som begge leverer egenbygde hydrauliske vinsjer og tromler, samt driver flytedokken Thyborøn Shipyard, som kan ta imot fartøy opp til 6000 brt, opplever serviceindustrien en oppblomstring.

Kynde og Toft har i senere tid også de to 32 meter lange søsterskipene Stefanie og Frida Amalie. De er begge designet av Væstværftet i Hvide Sande, en times kjøretur syd for Thyborøn. Dette verftet har for tiden så stor ordretilgang at de nå lar en rekke andre danske bedrifter utstyre båtene. Ikke nok med det, nylig ble den 24 meter lange tråleren Henk Senior levert fra det spanske verftet Noodosa Yard til et britisk nederlandsk eid rederi. Fartøyet er det første av to «Vestværftet-trålere» som er bestilt av rederier tilknyttet nederlandske Osprey Group.

Notloft lykkes i å selge internationalt

Thyborøn Trawl kunne tidligere i år skilte med sin første leveranse til et norsk fartøy. De kan nå i tillegg skilte med tyske, britiske, og svenske fartøy blant kundene. Det sitter lange inne for mange utenlandske redere å kjøpe trål eller not i Danmark. Men Thyborøn Trawl har vist seg innovative og villige til å tenke nytt. Det er viktig når de skal selge sine produkter utenfor Danmark.