Ikke bare synker antallet danske fiskere, men i tillegg eldes fiskerne viser statistikk fra det danske fiskeridirektoratet. Fra 1998 til 1999 falt gjennomsnittsalderen for danske yrkesfiskere fra 45,8 år til 43,9 år, samtidig som antallet fartøyer falt fra 7148 til 5517 i samme tidsrom.


( 08.12.2008 )


[raw]

Siden 1999 og frem til i 2006 har gjennomsnittsalderen økt sakte, men ikke passert 45 år. Men i fjor gjorde den plutselig et kraftig hopp og endte på 45,4 år. Det kan neppe forklares med annet enn liten utskifting, hvilket skulle tyde på at danske fiskere trives i yrket. Antallet danske yrkesfiskere var svært stabilt fra 2006 til 2007 da antallet bare sank med to personer, fra 4598 til 4596 fiskere.

 

I samme periode, fra 1998 til 2007  har gjennomsnittsalderen for danske fiskefartøyredere økt fra 47,7 til 50,5 år. Antallet eiere av fiskefartøy er i samme periode nesten halvert fra 2682 til 1376. Det finnes i tillegg cirka 1060 dansker som oppgir å ha biintekt fra fiskeri. Dette tallet har ligget svært stabilt de siste ti år, men gjennomsnittsalderen har økt kraftig fra 55,9 til 59,1 år.

 

Danske fiskere – alder og antall

 

   År   

     Antall      

Gjennemsnitlig

alder

1998

7.148

45,82

1999

5.517

43,96

2000

5.315

44,08

2001

5.369

44,44

2002

5.334

44,52

2003

5.286

44,60

2004

5.138

44,63

2005

4.891

44,66

2006

4.598

44,78

2007

4.596

45,42

[/raw]