Dansk fisk som kvalifiserer, vil snart kunne bli sertifisert som «skånsomt fisket».

Det var Foreningen for Skånsomt Kystfiskeri (FSK) som først etablerte et merke for skånsomt fiske. Dette ble i fjor overdratt til staten, skriver det danske nettstedet Fiskerforum.dk

Danske myndigheter har hatt regler for sertifiseringen ute på høring. Det er ventet at sertifiseringen vil bli klar i løpet av kort tid. Den blir verdens første merking av fisk som «skånsomt fisket». Merket vil omfatte fiskere som bruker passive redskaper og pelagisk trål. For å bli sertifisert vil fiskerne måtte delta i et todagers kurs som skal kvalitetssikre sertifiseringen.