Danske Blue Units målesystem til lakseoppdrett flyttes for første gang fra lands til vanns når det implementeres på brønnbåter fra Sølvtrans AS for å optimalisere målinger.

I november sjøsettes den første brønnbåten fra norske Sølvtrans AS med målesystemet Blue Unit Lab Station installert. Etter et pilotprosjekt på tre måneder hvor systemet er blitt testet, er det norske rederiet nå overbevist og klart til å installere Blue Units system. Brønnbåtene frakter smolt mellom landbaserte og havbaserte farmer. I tillegg brukes de to lastetankene på i alt 3900 m3 til avlusing av fiskene.

 – Blue Unit er blevet testet på en av våre brønnbåter etter ønske fra en kunde, og vi er positive til det resultatet som dette forsøket har gitt, da det gir oss en ekstra mulighet til å kunne spore svovlbrinte H2S raskt. Vi har ved et par tilfeller hatt problemer med å spore de farlige kjemikaliene i tide, sier Emil Eide Høyesen, fiskesundhedsspecialist ved Sølvtrans AS.

Blue Unit Solution er et overvåkingssystem til RAS-anlegg som med spesialdesignede sensorer henter inn tretten viktige vannkvalitetsparametere fra opptil tolv steder i et anlegg om gangen, noe som bidrar til å forbedre vannkvaliteten, redusere kostnadene og styrke dyrevelferden hos fiskeoppdretterne. Det er første gang Blue Units system testes på en vannbåren lokasjon.

Dårlige avlesninger kan være katastrofale

Lasting og lossing stresser fiskene, noe om gjør at de skiller ut en rekke stoffer som kan påvirke vannkvaliteten. Det dreier seg blant annet om hydrogensulfid. Hvis det konstateres H2S i tankene, kommer shippingselskapenes skip i karantene. Det går ganske kort tid fra hydrogensulfid kan måles til fiskene dør.

– Online-systemet vårt kan måle H2S i døgndrift. Det betyr at dårlige avlesninger kan oppdages i tide. På denne måten kan mange problemer løses før de blir katastrofale for produsenten. Det er alfa og omega for et godt fiskeoppdrett, at man kan stole på målingene sine og at de er oppdaterte, sier CEO ved Blue Unit Solutions, Henrik Hamann Juel.

 En seilas fra land til vannfarmer tar et sted mellom ti og tolv timer, så mye kan skje hvis vannmålingene ikke er konstante. Man risikerer blant annet å flytte potensielle giftstoffer fra båt til farm hvis man ikke er oppmerksom, og dermed påvirkes hele bestanden – både den eksisterende og den nye. Oppdages imidlertid hydrogensulfid i tide, kan det tilføres kjemikalier som kan påvirke vannet, slik at det går fra å være en farlig til en ufarlig forbindelse.

I november sjøsettes den første brønnbåten fra norske Sølvtrans AS med målesystemet Blue Unit Lab Station installert. Foto: PR.

Sensorene kommer opp av tankene

Problemstillingen med hengende sensorer, som er standarden i dag, er at de er plassert nede i tanken hele tiden. De er derfor vanskelige å komme til for å rengjøre for alger og smuss, som forstyrrer målingene. Hvis en vannsensor skal fungere optimalt, må den være ren og uten noen former for algedannelser, noe som er nesten umulig ved hengende sensorer.

– Sensorene fra Blue Units laboratoriestasjon er plassert i bokser over vannet med slanger tilkoblet. Det gjør at systemet er enkelt både å installere, bruke, lese av og rengjøre. Det er en enormt stor brukervennlighet, sier Emil Eide Høyesen.