Russisk, islandsk og grønlandsk fiske uroer Danish Seafood Association. Global oppvarming får makrellen til å trekke lengre mot nord enn hva den gjorde før, og derfor forsyner Island, Grønland og Russland seg grovt av makrellressursene.

Makrellfisket i Nord-atlanteren er regulert i en avtale mellom EU, Norge og Færøyene. Denne avtalen, som fastsetter og fordeler en totalkvote, sikret et bærekraftig fiske. Derfor ble makrellen sertifisert i henhold til Marine Stewardship Council sin standard.

Siden har Island, Grønland og Russland, som før ble tildelt en makrellkvote, begynt å sette egne kvoter. Dette har gjort at det fiskes mer makrell enn det forskerne mener er ansvarlig, og MSC-sertifiseringen er derfor trukket tilbake. Dette rammer danske makrellfiskere og bedrifter som Sæby Fiskeindustri, skriver den danske finansavisen Børsen.

– I markedet er det en sterk preferanse for bæredyktige fiskeprodukter, Når sertifiseringen faller bort, risikerer vi at våre varer må vike og andre lignende varer tar over, sier Poul Melgaard Jensen, direktør i Danish Seafood Association til avisen.

Grønland, Island og Russland har unilateralt gitt seg selv makrellkvoter som er på godt over 300.000 tonn i år. Eksempelvis har Island tildelt seg en makrellkvote på 140.000 tonn, mens Grønland har fastsatt sin kvote til 70.000. Det betyr at Grønland nå har tre ganger så stor makrellkvote som Danmark, og nesten like stor som Irland, som i år har en kvote på 78.000 tonn.

– Danske, norske og europeiske fiskere respekterer kvoter og lovgivning forankret i internasjonale avtaler. Men Grønland, Island og Russland fisker nå så mye av bestanden, at fisket ikke lengre vurderes som bæredyktig av MSC. EU kan ilegge Grønland og Island sanksjoner, men har ikke foretatt seg noe. Dette tøvet må opphøre, hvis vi skal sikre et bæredyktig fiske i fremtiden, sier Espen Sverdrup Jensen, direktør i Danmarks Pelagiske Produsentorganisasjon (DPPO), ifølge avisen Fiskeri Tidende. DPPO har elleve store pelagiske fartøy som medlemmer.