DEL

Sammenslåing av fiskemelvirksomhetene til norske Koppernæs og danske TripleNine har skapt Skandinavias største fiskemelprodusent. Bedriftene får også et mer effektivt salgsapparat og større finansiell ryggrad.


( 27.08.2013 )

[raw]

Det nye dansk-norske selskapet vil få fiskemelfabrikker i Norge, Danmark og Chile, og vil også eie 50 prosent av handelsselskapet Nordsildmel. Selskapets nye navn blir TripleNine Group A/S, og hovedkontoret blir liggende i Esbjerg. Fusjonjen skal etter planen være på plass i løpet av juni måned.

 

De tre fabrikkene til selskapet vil være Vedde AS på Sunnmøre, TripleNine Protein i Thyborøn og Lota Protein i Chile. Disse tre fabrikkene har etter det Kystmagasinet forstår en samlet produksjonskapasitet 260 – 270 tonn råstoff per time. Dette forteller bare litt om potensialet, da tilgangen på råstoff har stor innvirkning på utnyttelsen av produksjonskapasiteten.

TripleNine har en kapasitet på cirka 3000 tonn råstoff i døgnet.

 

Koppernæs AS eier Vedde AS som i siste offentlige regnskap, 2011, hadde en omsetning på 229 millioner kroner og et driftsresultat på 9,3 millioner kroner. Året før var driftsresultatet 62 millioner kroner av en omsetning på 212 millioner kroner.

 

I en oversikt fra Koppernæs AS er samlet omsetning for Vedde AS og Lota Protein S.A. i Chile oppgitt til 461 millioner kroner. Det vil si at omsetningen i Chile var på 232 millioner. Det er i oversikten ikke oppgitt hvor mye samlet overskudd for fiskemelfabrikkene var.

 

Salgsselskapet Nordsildmel AS hadde i 2011 en omsetning på rett over en milliard kroner. Resultat før skatt var på 14 millioner kroner. TrippleNine Protein hadde en omsetning på 800 millioner danske kroner i 2012, ned fra rett over en milliard kroner i 2011. Det som i danske regnskaper kalles nettoresultat var på 10,7 millioner danske kroner mot 46,2 millioner i 2011.
I forbindelse med fusjonen har det blitt opplyst at det nye selskapet vil få en samlet omsetning på cirka tre milliarder kroner. Koppernæs AS og TripleNine Holding vil eie det nye selskapet med femti prosent hver.

 

[/raw]

INGEN KOMMENTARER

Comments are closed.