DEL

Det danske fiskeriet etter havbrisling, tobis og øyepål har blitt sertifisert i henhold til MSC sin standard. Ifølge MSC er det spesielt viktig at disse fiskeriene, som er langt nede på næringsstigen, blir sertifisert. Disse fiskeriene har en spesielt viktig rolle i de marine økosystemet.


( 14.06.2017 )

– Sertifiseringen av disse Nordsjøfiskerien er en milepæl for dansk fiskerinæring, sier MSC sin regionale direktør for Europa Camiel Derichs.

Ifølge Naturerhverstyrelsen var gjennomsnittlig årlig fangst i perioden 2012 til 2016 123,000 155.000 tonn havbrisling. I underkant av 90 prosent av den danske fiskeres fangst er nå fra MSC-sertifiserte fiskerier.

INGEN KOMMENTARER

Comments are closed.