Den danske internasjonale fiskerimessen DanFish International som nå pågår i Ålborg preges av at fiskerinæringen både i Danmark, Norge og i Nordøst-Atlanteren generelt opplever gode tider. Ikke minst har optimismen, som er et resultat av gode kvoter og gode priser, smittet over på leverandørene til fiskeflåten.


( 11.10.2017 )

På messens første dag kunne det danske skipsverftet Karstensens Skibsværft i Skagen foreta den formelle signeringen av en byggekontrakt på en ny 80 meter lang pelagisk tråler. Lunar Bow er bestilt av rederiet, Lunar Fishing Company i Peterhead i Skottland. Med enda en tråler på ordrelisten, har verftet nå hele 14 fartøyer som skal leveres frem til Lunar Bow skal være ferdig i januar 2020.

West Diesel opplever svært gode tider med mange leveranser til fiskeflåten. Hvor betydningsfull fiskeflåten er for motorleverandøren viser størrelsen på standen.

– Båten skal brukes til tråling etter kolmule, sild og makrell. Forrige Lunar Bow bygget vi ved SIMEK i Flekkefjord. Men vår erfaring etter å ha fått overlevert nybyggene Kings Cross og Pathway tidligere i år, er at Karstensens Skibsværft er svært gode på både kvalitet og pris, sier reder og kaptein Alexander John til Kystmagasinet.

Fiskebåtreder og skipper Alexander John signerte på fiskerimessens første dag en kontrakt på bygging av en 80 meter pelagisk tråler med kontraktsverdi på cirka 240 millioner danske kroner.

Et annet verft som kan «feire» nye kontrakter på messen er Søby Verft. De har inngått kontrakt på bygging av tre femten meter lange trålere for norske redere. Trålerne er designet av svenske Jea Marine Consulting. Med dette utfordrer et nytt verft i første rekke Vestværftet, som har vært det dominerende verftet, både hva gjelder nybygg, skrog og design til fiskefartøyer. Daglig leder Ove Kristensen ved Vestværftet opplyser til Kystmagasinet at de har cirka femten båter på ordrelisten.

– Vi håper dette kan bli begynnelsen på at vi fortsetter med å bygge flere fiskefartøyer fremover, sier salgssjef Roar Thomsen ved Søby Værft til Kystmagasinet.

Det er stort fokus på nybygg, og både nordiske verft og verft fra andre land er godt representert på messen. Nodosa Shipyard er spans og deltar på Danfishing for første gang.

Skipsbyggere og utstyrsleverandører til fiskefartøyer er blant bedriftene som dominerer på messen. Det er over 25 bedrifter, som utstyrer skrog eller bygger komplette fartøyer, til stede på årets DanFish. En annen som utrykker optimisme er daglig leder Jesper Pedersen ved North Sea Shipyard i Hanstholm.

– Vi har opplever god vekst i virksomheten, ikke minst som følge av at vi har fått mange fartøyer fra Bologne sur Mer som fisker utenfor Danmarks vestkyst og som kommer til oss for vedlikehold. Disse fartøyene leverer også mye av sin fisk i Hanstholm, forteller Pedersen.