Rederiet S 107 Skagerak fikk i slutten av juli overlevert det som er Danmarks nyeste, flotteste og best utstyrte reketråler for fiske i danske farvann. For verftet Karstensens Skibsværft A/S var dette en annerledes ordre.

Ide senere år har Karstensens Skibsværft konsentrert seg om bygging av pelagiske trålere. Men senest i 2009 leverte de den 20 meter lange danske hvitfisktråleren Carpe Diem. Siden den gang har de fleste fartøy vært store pelagiske trålere.

Tråleren er godt utstyrt med tre nettromler og tre trålvinsjer, levert av Thyborøn Skibs & Motor.

To rederier fusjonerte

I september for to år siden inngikk verftet kontrakt med rederiet S 107 Skagerak. Rederiet er et resultat av fusjon mellom Partsrederiet S 107 Ulla Lindblad Aps og rederiet S 430 Well-Bank. Ulla Lindblad er en 62 år gammel 27 meter lang tråler, mens Well-Bank er 32 år gammel og 21 meter.

Skagerak er utstyrt med et fl ott styrhus som er godt rustet med elektronikk.

Lars Mose, som eide Ulla Lindblad, har et langt liv bak seg som rekefisker, og mente tiden var inne for å gå inn i pensjonistenes rekker. Eierne av Well-Bank, Thomas Kristiansen og Jens Chr. Bang Andersen, har lang bakgrunn fra tråling etter sjøkreps og industrifisk. Det er de som nå skal drive det nye fartøyet etter fusjonen. Skagerak er bygget med utgangspunkt i et design fra Vestværftet i Hvide Sande. Dette er modifisert og tilpasset rederne sine behov i et samarbeid med Karstensens Skibsvært.

Hovedmotor er en Caterpillar 3508C som yter 746 kW ved 1600 rpm.

Helautomatisert fabrikk

Med lengde på 28 meter og bredde på 8,4 meter har rederne fått et stort fartøy med god plass, som blant annet er utstyrt med en rekefabrikk basert på Intech International A/S sin rekekoker Connie 800. Rekene blir automatisk sortert og går på transportbånd til kokeren, som har kapasitet på koking av 1.500 kilo i timen ved koketid på tre minutter. Ferdig kokte går rekene videre til hurtigkjø-ling før de pakkes i kasser. Fartøyets kjølerom har kapasitet på hele 140 kubikkmeter.

Rekefabrikken er automatisert fra rekene kommer om bord til de er nedkjølt og lagret i kjølerommet.

Eierne har valgt mye av det beste utstyret som produseres i Danmark. Blant annet har de fått en komplett hydraulisk vinsjpakke, levert av Thyborøn Skips & Motor. Den består blant annet av tre nettromler med trekkkraft på 15,5 tonn, tre vinsjer med trekkraft på 19,5 tonn og en gilson vinsj med trekkraft på 11,5tonn. I pakken er det også en fortøyningsvinsj og en hjelpevinsj. Thyborøn Skibs & Motor har videre levert en YMP 900 XL dekkskran.

Det er neppe noen andre danske reketrålere som kan fremvise like fl otte fasiliteter for mannskapet. Dette er dagrommet.

Hovedmotor fra Caterpillar

Hovedmotor er en Caterpillar 3508C som yter 746 kW ved 1600 rpm. Det finnes to John Deere hjelpemotorer om bord, hver med ytelse på 127 kW. Reduksjonsgir og en propell med diameter på 2800 millimeter er levert av Hundested. På giret er det to kraftuttak som kobles inn ved behov. El-anlegget har et Power-Management-System som automatisk kobler inn generatorene ved behov. Kraft til fremdrift og hydraulikkanlegg kommer fra kraftuttakene på giret, og det vil ikke være behov for drift på mer enn en hjelpemotor om gangen.

Med tre nettromler vil det ikke være behov for å gå til land om en trål rives.