Det er med stor entusiasme at vi kan meddele at Createview og Nekst AS har inngått et samarbeid om å utvikle en løsning for å ta i bruk kunstig intelligens for første gang i et subsea oppdrettssystem.

Nekst AS er et lakseselskap som har blitt tildelt to utviklingstillatelser for sin løsning med nedsenket oppdrettsanlegg. Hensikten er å bedre velferd for laks og unngå luseproblematikk ved å kunne senke merden dypere i sjøen hvor det ikke oppholder seg lus. I nedsenket tilstand er det avgjørende å kunne overvåke fisken og innhente data om fiskevelferd, biomasse/vekst og overvåke at fisken er fri for lakselus.

Martin Ramsdal i Nekst AS sier at «Ved å benytte de fremste løsningene tilgjengelig innenfor kunstig intelligens og analyse av data så vil vi få et helt nødvendig verktøy til å overvåke at all fisken i merden har det godt og samle løpende data om hvordan den vokser i vår subsea-konstruksjon. I motsetning til tradisjonelle merder som flyter i sjø, så vil vi være avhengig av nye løsninger for å passe på fisken vår både når den opereres i flytende modus og ikke minst når den er i nedsenket tilstand».

«Subsea-løsningen som Nekst AS har for oppdrett av laks er rett og slett fascinerende og vi er veldig takknemlig for å bli valgt som leverandør av vårt produkt for velferd, biomasse og lus-overvåkning. Vi går nå inn i en fase hvor Createview sitt produkt CView Eye skal inngå i engineering av anlegget og gå gjennom nødvendige designtilpasninger for å kunne fungere sømløst med subsea-merden. Å ha gode data på fisken er viktig for kundene våre og vi ser et potensiale for at subsea kan bli et større marked inn i fremtiden for oss» sier Nicole Salbuvik, COO i Createview AS.