Australske fiskere er tvunget til å lagre flere titusen languster, også kjent som kloløs hummer, i sjøvanntanker på båter og i pakkerier. Årsaken er at Kina har stoppet all handel med levende dyr. Forbudet omfatter også levende sjømat.

Det eksporteres årlig 100 til 200 tonn levende languster verdt mellom 75 og 150 millioner norske kroner til Kina. Fiskerne har nå lagt til kai i delstatene Victoria, Vest-Australia, Sør-Australia og Tasmania. Prisene for levende languster har i delstaten Victoria falt fra rundt 840 kroner til cirka 600 kroner per kilo som følge av krisen i Kina.

Siste parti med levende languster ble sendt til Kina 26. januar. Kinesisk nytt år er det tidspunkt kineserne spiser mest languster. I år ble alle ordrer kansellert. Fiskeriministeren i Victoria har nå varslet at gjenstående langusterkvoter vil bli overført til 2021.