Selskapet Novonutrients i California hevder at de har utviklet teknologi som gjør det mulig å produsere proteiner for bruk i fiskefôr av CO2 utslipp fra fabrikker. Ifølge selskapet bruker de bakterier som lever rundt undersjøiske vulkanske kilder. Disse bakteriene fortærer CO2.

Proteinmel produsert ved hjelp disse bakteriene, og vann anriket med CO2-utslipp, er billigere enn fiskeprotein som nå koster rundt tusen dollar per tonn, ifølge selskapets direktør David Tze, som til nettstedet Fast Company forteller at de nå skal oppskalere et produksjonssystem som har fungert på laboratorienivå.

Ifølge David Tze er det et økende behov for protein innen både fiskeoppdrett og produksjon av kjøtt, som på ett tidspunkt i fremtiden ikke vil la seg fylle ved hjelp av fiskemel. En normal sementfabrikk slipper, ifølge Tze, ut en million tonn CO2 per år. Istedenfor å slippe ut kan utslippet brukes til å produsere rundt 500.000 protein.

Novonutrients er ikke de eneste som forsøker å produsere rimelig protein for alternativer til fisk. Det foregår andre forsøk med mikroorganismer, og det er forsøk på produksjon av insektlarver. Fordelen med å bruke CO2 er åpenbar. Det vil i fremtiden være behov for å øke den globale proteinproduksjonen med millioner av tonn. Kan dette gjøres ved bruk av bakterier, som lever av CO2, vil mye oppdrettsfisk i praksis få et klimaavtrykk som betyr at en reduserer verdens CO2-utslipp ved å spise denne fisken. Laks har fra før et lavt utslipp av CO2, og vil ved bruk av disse proteinene bli enda mer klimavennlig.