DEL

Chilensk oppdrettsnæring kan gå fra sykdomskrise til finanskrise. Fremtiden til mange chilenske oppdrettsselskaper henger i en tynn tråd. Mange har større nå større gjeld enn aktiva. En av landets lakseentreprenører Felipe Briones advarer nå mot en ny krise.


( 27.06.2012 )

[raw]

Chilensk laksenæring er fortsatt ikke helt på fote etter at sykdom brakk ryggen på næringen i 2007.  – For tiden må vi være svært forsiktige og ta vare på det vi har av kontanter. Med de nåværende prisene på laks og de høye produksjonskostnadene er det ingen positiv kontantstrøm i laksenæringen, advarer Briones i en artikkel i avisen Diario Financiero.

 

For øyeblikket øker kostnadene til fôr, samtidig som det er en svak økning i mortalitet og i utgiftene til behandling av lakselus. – De fleste selskaper har nå større gjeld enn det er verdier i selskapene, forklarer Briones. Han forklarer at lus har blitt et stort og dyrt problem for chilenske oppdrettere. Lus medfører ikke bare kostnader til selve behandlingen. Men det resulterer også i dårligere vekst som følge av at fisken må faste i forbindelse med behandlingen.

 

Briones oppfordrer nå myndighetene til å regulere produksjonen. Han mener produksjonsveksten må begrenses for å bedre prisene.

[/raw]

INGEN KOMMENTARER

Comments are closed.