NSK Ship Design har signert kontrakt med et av verdens største fiskebåtrederi, CNFC (China National Fisheries Corporation), og jobber nå med leveranser i krillmarkedet.


( 01.04.2016 )


Avtalen med kinesiske CNFC ble inngått i 2015, der det norske designselskapet NSK Ship Design skal konvertere en eksisterende tråler til et fartøy spesielt tilpasset fiske av krill og produksjon av krillmel av høy kvalitet. Prosjektet er kommet langt i utviklingsfasen og det jobbes nå tett med leverandører.

Viktig oppdrag

– For NSK Ship Design er dette et viktig oppdrag fordi det viderefører kunnskapen og erfaringen vår i prosjektering av krillfartøy. Det å utnytte og utvikle kompetanse vi sitter på, gjør at vi kan være i front og tilby gode leveranser, sier direktør Kjartan Karlsen.

Norge er et av få land som driver med fangst på krill, og det har gitt selskaper som NSK Ship Design, med lang erfaring på slike spesialiserte fartøy, et forsprang i markedet.

– Vi har vært med siden oppstarten av fangst på krill og fulgt utviklingen i prosessene, der erfaringene våre har gitt oss detaljkunnskap og kompetanse som gir fartøyene optimale prosesser ombord, sier Karlsen.

NSK Ship Design - CNFC - Contract

Kontraktsmøte Hong Yingcheng, Kjartan Karlsen, Zhang Tianshu, Liu Chengguang.

Høy kvalitet

Fartøyet er konvertert fra et trålerfartøy i Moonzund-klassen, til et moderne krillfartøy med hele prosesseringen om bord, helt fra krillen ankommer trålen og til den forlater i form av krillmel. Produktet går igjennom en strømlinjeformet prosess fra start til slutt. Krillfartøyet vil ved konverteringen ha stor produksjonskapasitet, lavt energiforbruk og ha installerte løsninger som bidrar til høy kvalitet på sluttproduktet.

Framtiden lys for designselskapet

NSK Ship Design har fått en del oppmerksomhet rundt sine prosjekter, blant annet Havfarm-prosjektet til Nordlaks, som har vært omtalt av både presse, fagfolk og myndigheter.

– De ulike erfaringene vi får ved prosjektene vi gjennomfører, gir oss muligheten til å utvikle nybygg, også for krill, og det igjen gjør at vi er optimistiske og ser lyst på framtiden, sier salgssjef Thomas Myhre.

NSK Ship Design - Thomas Myhre Sales Manager

Salgssjef Thomas Myhre er optimistisk og ser lyst på fremtiden.

FAKTA CNFC:

Rederiet CNFC har over 220 fiske – og fangstfartøy og opererer for det meste i Atlanterhavet, Det indiske hav og Middelhavet. De leverer opp mot 100.000 tonn hvert år, og eksporterer til markeder som Europa, Japan og USA.

http://www.cnfc.com.cn/index_en.asp

FAKTA: NSK Ship Design

NSK Ship Design er et norsk designselskap med 30 ansatte fordelt mellom kontorer i Harstad og Arkhangelsk. Selskapet har en bred portefølje innen design og jobber for øyeblikket med prosjekter som nybygg av fórfartøy med fremdrift på LNG, ombygging av Long Fa til krillfartøy, full prosjektering av Havfarmen for Nordlaks og utvikling av nye brønnbåter for oppdrettsnæringen. Selskapet har hatt en god vekst siden oppstarten i 1992.  http://www.nskshipdesign.com/