Nyhetstjenesten Seafood Intelligence har erklært det norske selskapet Cermaq som best i verden på bærekraftrapportering. Blant de hundre internasjonale selskapene som er vurdert, er en fjerdedel japanske. Også Cermaq er i dag japanskkontrollert.

Blant de nevnte 100 selskapene finnes tre norske selskaper. Ett selskap som overrasker positivt er thailandske Thai Union, som med en åttende plass er det asiatiske selskapet med best ranking. Thai Union, som blant annet eier norske King Oscar, har de siste årene fått mye oppmerksomhet i forbindelse med avsløringen av slaveri om bord på thailandske fiskefartøyer og grov utnyttelse fremmedarbeidere i thailandsk sjømatforedling.