Carsoe får med eierskap i Steel Tech en plattform for videre utvikling av selskapet innenfor prosessutstyr til line- og trålerflåten i Norge.

-Vi ønsker å bli en markant aktør på markedet for On-board processing og har i Steel Tech funnet den perfekte partner. Samarbeidet med Steel Tech betyr at Carsoe utvides med et salgskontor i Norge, hvor medarbeiderne har en inngående kjennskap til det lokale marked, samt mange års erfaring og kompetanse innenfor om bord-produksjon av hvitfisk. Norge, og især Ålesund, er sentrum for den marineteknologiske utviklingen, og det er derfor vesentlig at Carsoe er representert i området med medarbeidere som kjenner bransjen, uttaler direktør Mikkel Jacobsen.

Siden 2003 har Steel Tech levert stadig større og mer komplekse fabrikker til produksjon om bord, og i år leverte selskapet en fabrikk som inneholder mye ny teknologi til tråleren Molnes.

-Sammen med Carsoe blir Steel Tech en del av et større set-up, som gjør oss i stand til å levere enda flere og større prosjekter enn vi kunne hver for oss. Steel Tech har i en periode stått ved et veiskille i forhold til bedriftens videre utvikling, og har i Carsoe funnet en solid partner, som gjør oss i stand til å videreutvikle Steel Techs spisskompetanse i rett retning, sier daglig leder ved Steel Tech Carsoe, Stein Kjerstad.

Carsoes nye anlegg i Ålborg er bemannet med 150 medarbeidere samt en erfaren ingeniørog montørstab. Carsoe er nå også i gang med å bygge to nye fabrikker i Tyrkia, og forventer i fellesskap med Steel Tech å inngå flere nye kontrakter i løpet av året. Det nye partnerskapet er allerede godt mottatt av både eksisterende og nye kunder som vurderer Steel Tech Carsoe i stand til å løfte de komplekse prosjektene selskapene planlegger.