Et langvarig samarbeid og en komplett fabrikkløsning fra én leverandør er de to avgjørende grunner til at Carsoe er valgt til å designe, produsere og installere en komplet fabrikk på Ocean Prawns nyeste trawler.

Den nye rekeog helleflyndretråleren, som får fangstkapasitet på 1.200 tonn, blir utstyrt med den nyeste teknologien i en komplett Carsoefabrikk med to prosesslinjer. De to sideløbene linjene sikrer at fangsten hurtig og effektivt blir bearbeidet, frosset og pakket.

Utover utstyr som rekekokere og en separat flyndrefabrikk, inneholder anlegget også to store autofrysere til hurtig nedfrysning av den dyrebare fangsten slik at kjøttets friskhet og høye kvalitet blir bevart. Når fangsten er frosset ferdig i blokk, blir den automatisk sendt videre til palletering, hvor reker og flyndrer blir sortert og palleteret separat i ”rene” paller. Det betyr at det ikke er behov for ytterligere manuell sortering i lasterommet eller på land. Når tråleren kommer til land er fangsten bearbeidet, frosset, pakket og klar til å bli sendt videre. De mange automatiserte løsningene i fabrikken sikrer effektiv bearbeiding av fangsten og et godt arbeidsmiljø for fiskerne med langt færre tunge løft.

Fiskeflåten fra Ocean Prawns er godt kjent i Carsoe, som har stått for ombygninger, service og vedlikehold av flåten de siste 30 årene. Den inngående kjennskapen til fabrikkene og forretningen er en av grunnstenene i det videre samarbeidet.

-Det er faktisk den tredje Ocean Prawns tråleren vi utstyrer med et komplett fiskeprosessanlegg, om vi også teller med de skipene som ble levert tilbake i Carnitech-tiden. Vi har stadig noen av de samme folkene fra den gangen, som også skal arbeide på utstyret til den nye Ocean Prawn tråleren, forteller CEO hos Carsoe, Mikkel Jacobsen.