DEL

Fersk hvitfisk, fersk laks, skalldyr, levende skjell….. det aller meste av norsk sjømat sendes ikke med båt, eller med tog. Tønner med salt sild og fryst fisk går greit å sende med både tog og båt, men ikke en kasse fersk torsk eller laks.


( 17.01.2011 )

[raw]

Det finnes mange rapporter som fokuserer på logistikk og fisk. Politisk riktige forskningsrapporter om transport på bane, til Russland og til Europa har blitt spyttet ut av forskere. Jernbane er miljøriktig. Forskere som vil se på noe som lukter grønt får støtte. Til nå har det meste vært bortkastede penger på politisk riktige rapporter.

 

Hver dag kjører flere hundre lastebiler fullastet med norsk fisk ut av landet. Rundt halvparten av bilene er utenlandske. Det er vinter i Norge. Da det første snøværet kom i høst, sto en utenlandsk lastebilsjåfør frem i media og kritiserte mangelfull brøyting og salting. Hvert år står hundrevis av trailere fast i bakker og svinger på slitte sommerhjul. Norske transportører påstår at de aller fleste er utenlandske biler. Jeg er tilbøyelig til å tro at det stemmer. Men utlendingene er kommet for å bli. De må bare lære å sko seg riktig.

 

Utenlandske biler skal ha samme vilkår her i landet, som norske biler har i utlandet. Men vilkårene er ikke like. Langt i fra like. Mens fagbevegelsen har gått til angrep på sosial dumping innen bygningsindustrien, er lite gjort for å se på lønnsbetingelsene til utenlandske sjåfører som kjører på norske veier. De kommer ikke lenger inn på kort besøk for å levere eller å hente en last. Det er nå lov å utføre et begrenset antall transporter innenlands også før de forlater Norge.

 

Det er ikke mer enn rett og rimelig, og ikke minst miljøvennlig, at en bil som leverer kjøkkenskap i Trondheim, skal kunne ta med seg en last med hermetikk til Ålesund, hvis det der skal hentes en last med klippfisk for Portugal.

 

En norsk lastebil som laster fisk i Austevoll, og som skal videre med ferje fra Kristiansand til Danmark betaler over 1.500 kroner i bompenger på veien. Utenlandske lastebiler betaler null i bompenger.  De har sjåfører som kjører på lavere lønn og dårligere ferie- og sosiale ordninger. Norske transportører er ikke konkurransedyktige på pris.

 

Finansdepartementet fikk for kort tid siden en rapport om treffsikre veiavgifter fra Møreforskning. Rapporten fastslår at kruttet er oppfunnet. En norsk lastebil betaler per kilometer når den kjører på tyske, østerrikske, slovakiske og sveitsiske veier. Dette er ikke noe hokus, pokus. Det er enkel teknologi. Men ikke for Finansdepartementet. De vil i første omgang be om uttalelser fra de berørte etatene før de går videre med konkret utredning. Samtidig vil departementet se an utvikling og framdriften av arbeidet med innføring av veiavgift i land som blant annet Danmark og Nederland.

 

Mens byråkratene i Oslo utreder og ser tiden an, blir norsk fiskerinæring mer avhengig av utenlandske biler. Norske transportører velger å bruke utenlandske underleverandører. Arbeidsplasser forsvinner, mens byråkratene sitter på bunker av rapporter som fastslår at jernbane er best, men fungerer dårligst. Det går ikke jernbanespor inn til og ut fra til fiskemottak, filetfabrikker og lakseslakterier.

 

Det er en skam at norske politikere ikke tar innover seg det faktum at norsk fiskerinæring er avhengig av lastebilen. Hadde det blitt utredet litt mer, og litt raskere, hvordan det kan tilrettelegges for mer miljøvennlig bruk av lastebiler og sikres like rettferdige vilkår for norske transportører, ville mange arbeidsplasser bli sikret. For Sigbjørn & Co i Finansdepartementet synes byråkratisk ørkenvandring å være viktigst

[/raw]

INGEN KOMMENTARER

Comments are closed.