Siste dagen i juni døpte Rostein AS sitt nybygg Ro Fortune i Tromsø. Dette er det nyeste skipet i en serie, som nå teller fem bygg. Serien LFC2020 er levert til avtalt tid fra Larsnes Mek Verksted AS, noe som kommer godt med i en travel sommersesong. Ro Fortune skal være stasjonert i Nord-Norge med Troms og Finnmark som viktigste aktivitetsområde.

Alle Rosteins 14 fartøy er utrustet i Norge, og rederiets kontraheringer i Norge representerer således store, positive ringvirkninger for norske leverandører innen maritim sektor. Miljøteknologi har vært viktig for Rostein i en årrekke, og den siste serien av skip som er utrustet med trinnvis energiproduksjon med dieselelektriske generatorer, samt mulighet for å kombinere utslippsfri parasittbehandling og transport av laks.

Gudmor for Ro Fortune, Camilla Sandøy (i senter med bunad), flankert av rederens familie og kollegaer i Rostein AS og Larnes Mek. FOTO: ROSTEIN AS.
Gudmor for Ro Fortune, Camilla Sandøy (i senter med bunad), flankert av rederens familie og kollegaer i Rostein AS og Larnes Mek. FOTO: ROSTEIN AS.

Skipsdesignet er et resultat av mangeårig utviklingsarbeid mellom rederiet og Skipskompetanse AS i Måløy. Leveransen av Ro Fortune representerer også fortsettelse på mange års samarbeid mellom rederiet og dets laksekunder i Nord-Norge.

I følge visepresident Glen Bradley i Rostein AS er denne nyeste brønnbåten i serien, teknisk sett lik Ro Server (levert i 2016), Ro North (levert i 2016) og Ro west (levert i 2017). Også den femte, Ro Arctic (levert i 2014), er ganske lik, men bare litt kortere. Det betyr at rederiet nå har fem store brønnbåter som kan behandle laks miljøvennlig, uten utslipp av annet enn varmt vann. Denne behandlingen skjer i kombinasjon med flytting, sortering og slaktefisktransport.

Det er ikke noe å si på fasilitene med denne gedigne og meget godt utstyrte broen. FOTO: JOHN KRÅKENES.
Det er ikke noe å si på fasilitene med denne gedigne og meget godt utstyrte broen. FOTO: JOHN KRÅKENES.

Det er også lagt stor vekt på sikkerhet og komfort for mannskapet på denne nyeste serien med brønnbåter, både med hen-syn til arbeidsområder og oppholdsrom. Fra bildene kan man se at utstyrsgraden og standarden innvendig holder et høyt nivå. Ro Fortune har ti lugarer, som alle er utstyrt med Stresslessstoler, flatskjermer og egne bad.

I denne salongen bør det gå an å trives på fritiden. FOTO: JOHN KRÅKENES.

Det kan ellers nevnes at Rostein AS er et familieeid rederi med hovedkontor på Harøya i Sandøy kommune, og utgjør en viktig del av brønnbåt-clusteret i Møre og Romsdal. Selskapet er med sine 14 moderne brønnbåter et av de ledende rederiene for transport av levende laks.

Dette er messen om bord på Ro Fortune. Her er det lyst og trivelig, som i de fleste andre fellesrom. FOTO: JOHN KRÅKENES.
Dette er messen om bord på Ro Fortune. Her er det lyst og trivelig, som i de fleste andre fellesrom. FOTO: JOHN KRÅKENES.

Hovedmarkedet er laksenæringen i Norge. Rederiets fokus på erfarent mannskap, innovasjon og sikkerhet har lagt grunnlaget for selskapets sterke posisjon i oppdrettsnæringen. Rostein AS er ISO 9001 og ISO 14001 sertifisert av Bureau Veritas. Rederiets kjerneverdier inkluderer service, sikkerhet og innovasjon.

Dette er et bilde fra skipperlugaren, som holder høy standard og der det er plass til gjester i salongen. FOTO: JOHN KRÅKENES.
Dette er et bilde fra skipperlugaren, som holder høy standard og der det er plass til gjester i salongen. FOTO: JOHN KRÅKENES.