Sleipner Motor tar steget videre i utvikling av thrustere og stabilisatorer.

Tekst: Alf Fagerheim Foto: Sleipner Motor

Sleipner Motor i Fredrikstad har gjennom flere tiår vært det ledende valget til båtbyggere over hele verden når det gjelder thrustere. De er ansett for å ha de beste thrusterproduktene i bransjen, og med en «range» av baugog sidepropeller, både med elektrisk og hydraulisk fremdrift, for fartøy mellom 20 og 150 fot.

Thruster-marked
Siden selskapet utviklet sin første baugpropell, Side Power, på midten av 1980-tallet, har de etter hvert oppgradert og utviklet en ny generasjon thrustere med større skyvekraft og integrert IPC-prosessorer (Intelligent Power Control) som styres fra kontrollpaneler. I starten var det i hovedsak fritidsbåter som ønsket baugpropell, og etter hvert som båtene gradvis ble større og vanskeligere å manøvrere ble det mer og mer vanlig med thrustere. Etter hvert kom også yrkesbåtene på banen.
-Vi har hatt en sterk vekst de siste årene, og er store på thrustere. Andelen av vår produksjon som går til yrkesbåter er raskt voksende, og de er et konkret satsningsområde for Sleipner i fremtiden. Spesielt ser vi at oppdrettsnæringen vil ha en stor og positiv betydning for fremtiden. Det har vært en voldsom utvikling i denne næringen de siste årene, forteller kommunikasjonsdirektør Thomas Skauen hos Sleipner Motor.

El-thrustere
Tradisjonelt benytter yrkesbåter mest hydrauliske thrustere, men Sleipner produserer også en en rekke av elektriske thrustere i ulike størrelser, fra el-thrustere med 25 kg til 1400 kg skyvekraft, til alle typer fartøy. De større thrusterne leveres også med AC drift, som begynner å bli mer etterspurt av bransjen, etter hvert som et større fokus på elektrifisering av fartøyene får fotfeste.
-For oss handler det om å ligge først i løypa i utviklingen av thrustere, og vi har hele tiden vært innovative i utviklingen, sier Skauen. Med et stort forhandlernett over hele landet, både båtslipper og verft, har de kontroll og oppfølging av sine kunder. Samtidig finnes et stort service og ettermarked innen fiskeflåten, servicebåter og småferger for Sleipners produkter.

Finnebasert
Mange tenker mye på sikkerhet og arbeidsmiljø når de investerer i nybygg, og ser dette som en ekstra investering for skipper og mannskap ombord. Sleipner Motor har utviklet en ny type stabilisatorsystem, styrt via gyrosensorer, som kjenner og reduserer båtens rullende bevegelser. Det finnes en ny type finne, såkalte Vector-finner, som stabiliserer båten betydelig bedre og mer effektivt enn flate finner. Vector-finnene er over 50 prosent mer effektive enn flate finner, og de gir mellom 20-50 prosent mindre motstand og er hydrodynamisk designet, som gir opptil 55 prosent mindre sideeffekt.
Systemet vant bransjens mest ettertraktede innovasjonspris under METS Trade show i 2013. Stabilisatorsystem har i hovedsak blitt benyttet om bord i store passasjerskip og superyachter. Nå er systemet på full fart inn i mindre fartøy og yrkesbåter. Fordelene er mange, hvorav bedre komfort og sikkerhet om bord er de viktigste.
-Vi jobber hardt for å komme sterkere inn på markedet for yrkesbåter. For båtfolk som ikke har testkjørt et slikt system, så aner de ikke hvor effektivt det er. Nær sagt alle vi testkjører systemet for i vårt testfartøy, får nærmest hakeslipp. Jeg er overbevist om at stabilisatorsystemer blir like vanlige som thrustersystemer i alle typer fartøy i løpet av de neste ti årene, sier Skauen. Han mener forskjellen er så betydelig at ingen som har hatt en båt med stabilisatorer, vil ha en båt uten igjen.

Dronebilde: over næringsområdet med Sleipner Motor i midten.

Ny fabrikk
Da Kystmagasinet var på besøk fikk vi omvisning i fabrikklokalene sammen med salgssjef Runar Scott Jensen. I dag foregår utvikling, maskinering, produksjon, montering, salg og administrasjon i tre ulike bygg. Sleipner har også en egen 56 fots testbåt som får kjørt seg hardt i all slags vær, og en egen teststasjon for thrustere og stabilisatorer et steinkast unna. Det er lite logistikkvennlig ifølge Jensen. De er i full gang med å planlegge ny fabrikk på Gressvik. Her skal alt være under et tak; produksjon, administrasjon og teststasjon, som skal stå 15 meter ut i vannet. Ifølge Skauen og Jensen skal lokalene stå klart om et par års tid.
-Vi mener dette er et viktig steg for oss for å effektivisere bedriften mot en mer moderne drift. På denne måten vil vi få mer ut av maskinparken og de ansatte, samtidig som vi får flyt i logistikken, forteller Jensen. Bedriften har dessuten gjort store investeringer i ny og moderne maskinpark de siste årene. Noe som gjør at de på kort tid kan omstille produksjonen.
-Vi er opptatt av å holde kompetanse og produksjon på et høyt nivå internt i bedriften, samtidig som vi har kontroll på kvalitet og utvikling. De siste ti årene har vi hatt en bra økning av ansatte og har vært heldig med staben her, forteller Skauen.

Litt historie…
Sleipner Motor kan i år markere 110 år i den maritime bransjen. Bedriften ble i sin tid etablert av Hans Johansen og Ole Klemsdal, som hadde bestemt seg for å produsere båtmotorer. Markedet den gang var stort og udekket. Allerede i 1911 var produksjonen av den første motortypen opp i 40 enheter. Til da hadde produksjonen foregått i Sarpsborg, men i 1912 flyttet de fabrikken til Fredrikstad.
I fabrikken i Græsvikgaten var det det 12 ansatte allerede første året. De stod for hele produksjonen selv, også støpning av motordeler. Produksjonen av motorer økte. Eksempelvis ble det produsert 263 motorer frem til 1913, og i perioden 1913 til 1917 nådde de 1000 produserte enheter. De neste ti årene ble nye 2895 motorer produsert. Sleipner Motorfabrikk hadde sin storhetstid frem til midten av 1960-tallet.
Tidene frem mot midten av 1970 ble vanskelig for motorfabrikken, og i 1976 overtok den nye eieren Kjell Hox, og året etter endret de navn til Sleipner Motor. Samtidig ble ideen om å produsere propeller, i tillegg til motorer, lansert. Og den første baugpropellen, Side Power, så dagens lys i 1984. Utover 80-, 90og 2000-tallet ble stadig flere modeller og serier lansert. I dag er bedriften en verdensledende produsent av thrustere, og sysselsetter 110 ansatte ved fabrikken i Fredrikstad. Totalt har de cirka 140 ansatte, med datterselskaper i Sverige, Finland, Danmark, Tyskland og England, i tillegg til et verdensomspennende salgsog servicenettverk.