DEL

Damen Shipyards Group har vunnet kontrakten på bygging av et nytt forskningsskip for det Tyske Føderale kontor for Landbruk og Mat. (Bundesanstalt für Landwirtschaft und Ernährung, BLE).


( 14.06.2017 )

Fartøyet, som får navnet Walther Herwig, skal brukes til fiskeri- og havforsking. Det får lengde på 85 meter og bredde på 17.4 meter, og om bord blir det lugarkapasitet til et mannskap på 26 og 26 forskere. Forskningsfartøyet, som er designet av Skipsteknisk AS i Ålesund, vil bli utstyr for både bunntråling og pelagisk tråling. Det vil også ha elektriske vinsjer som skal kunne senke utstyr ned til 6.000 meters dyp. Byggingen av Walther Herwig vil foregå ved Damen Shipards Galati i Romania. Det er planlagt overlevering av skipet i januar 2020.

INGEN KOMMENTARER

Comments are closed.