Rederiet Oddvar Nes AS i Botnhamn på Nord-Senja i Troms søkte om, og fikk i fjor generell utskiftingstillatelse for Trondskjær, som ble solgt og som nå heter Atløy. I februar søkte rederiet så om å få innføre et nybygg med lengde på 39,7 meter og bredde på 9,8 meter.

Nybygget som er designet av Skipskompetanse AS får plass til et mannskap på 11 i sju lugarer, om reder ikke gjør endringer. Det er, når dette skrives i midten av mars, ikke klart hvilken hovedmotor nybygget vil få, eller hvor det skal bygges. Men i de data skipskompetanse oppgir for fartøydesignet på sine hjemmesider, opereres det med en Yanmar 6N21A-EW med ytelse på 956 kW. Fremdriften er dieselmekanisk.

Trondskjær skal fiske torsk, sei, makrell og NVG-sild. Den vil ifølge tegningene få kapasitet i RSW-tanker på 419 kubikkmeter. I markedsføringen av fartøydesignet fremhever Skipskompetanse at den bygges for frakt av levende fisk. Det er derfor grunn til å anta at Trondskjær vil levere levende torsk tatt med snurrevad.