Nye lagerhaller og kontorfasiliteter skyter opp på Skagen Havns vesthavn, hvor det spesielt er fiskerne som bygger nye fasiliteter og satser på utvikling i havnen.


( 23.08.2016 )


På et tidligere ubebygd område mellom Skagen Skipperskole og tankanlegget på Skagen Havns vesthavn, dukker det opp nye bygninger, i stor grad for fiskere som benytter Skagen Havn som sin primære landingshavn. Havnen ligger geografisk godt plassert i forhold til fiskeplassene i Nordsøen, Skagerrak og Kattegat, og den har en komplett verdikjede, fra alt fra fangst, landing, bearbeiding til omsetning og transport. Dette gjør havnen attraktiv for fiskerne og fiskeindustrien.

Ny tråler neste år

Rekefiskerne Henrik Terpet og Brian Sørensen fra S386 Casilo ApS, er i ferd med å få oppført en ny hall på 600 kvadratmeter på Kuttervej 11, med kontor og lager til oppbevaring av redskaper. De er godt gang med rekefiskeriet, og får leveret en ny tråler i juni neste år.

-Vi har for tiden en mindre hall sammen med Brians bror. Men vi har god tro på fremtiden og har derfor bestilt en ny tråler. Dermed får vi også behov for ekstra plass til vårt utstyr. Vi er veldig glade for for å være på Skagen Havn, som har alle de fasilitetene vi har behov for, sier Henrik Terpet.

Casilos nye hal Skagen Havn_web

Nærbilde av S386 Casilos nye lagerhall.

Oppfører stor lagerhall

Det svenske pelagiske fiskefartøyet, Sunnaland, lander omkring 8.000 av sine 10.000 tonn med fisk i året, i Skagen Havn. De har hatt en andel av en mindre hall i havnen i mange år, men har nettopp inngått avtale med Skagen Havn om leige av et areal på vesthavnen, hvor de skal i gang med å oppføre en stor lagerhall på omkring 600- 700 kvadratmeter, som Mikael Axelsson fra Sunnanland håper kan stå ferdig om et års tid.

-Skagen Havn styrer prosessen, og de er i ferd med å finne ut av mulighetene og informasjon om tilførsel av elektrisitet og vann, slik at vi kan gå i gang. Havnen bygger også et nytt veistykke inn til dette området, som ikke har vært brukt før. Vi er veldig glade for å ha Skagen Havn som vår hjemmehavn. Alle fasilitetene er til stede her, og det er et ideelt sted for fiskeriet, sier Michael Axelsson.

Også Skagen Trawlskovle og det irske fartøyet Aine har fått bygget tre nye sammenhengende haller, som stod ferdige i slutten av 2015. Det svenske pelagiske fiskefartøyet, Ceton, bygde ny hall og rederikontor i 2015. I 2014 inviet det svenskeide Astrid Fiskeri A/S, innenfor det pelagiske fiskeriet, et nytt hovedkvarter på vesthavnen. Skagen Supply ApS bygde også en ny stor hall for få år siden.

Udvidelse gir flere interessenter

Willy B. Hansen, administrerende direktør på Skagen Havn gleder seg over byggeaktiviteten på havnen:

-Vi ønsker selvfølgelig å knytte våre fiskere tett til Skagen som sin hovedbase, som det er tilfelle her for mange, både utenlandske og danske fiskere. Vi står sammen med Erhvervshus Nord alltid klar til å være en aktiv medspiller i virksomhetenes avklaringsprosess rundt det med å skulle etablere seg her eller bygge ut på havnen, forklarer han.

Skagen Havn er for tiden i full gang med å skape en plattform for etappe tre av havneutvidelsen, som vil gi fiskeriet enda bedre rammer med en landutvidelse på 130.000 kvadratmeter og 730 meter ny kai.

Kan få ny fabrikk

-Vi har fått indikasjoner fra svenske fiskere som ønsker en tettere tilknytning til Skagen, om vi får etablert ytterligere kaifasiliteter, slik at de har bedre mulighet for kaiplass. Fiskeriet er en del av havnens DNA, som har kryssrelasjoner til våre andre forretningsområder innenfor maritim service og gods/bunkring. Det gir derfor en stor utviklingseffekt når fiskerne har sin faste base her og får utført alt av service og proviantering lokalt, forteller Willy B. Hansen.

Mikael Axelsson fra Sunnanland ser også frem til en mulig havneutvidelse:

-En havneutvidelse bil bety veldig mye. Det ville være fantastisk med enda mer kaiplass, og det vil kanskje også kunne trekke en ny fabrikk som kan ta imot fisk, til Skagen. Det vil være supert for fiskeriet og for oss svensker, som har vår livline til fiskeriet her i Skagen Havn.