Om planene faller på plass kan Fosnavåg få et nytt kystfiskefartøy om kort tid. Det planlagte fiskefartøyet får ifølge tegningene en lengde på 29,99 meter og bredde på 9,50 meter.


( 14.02.2018 )

– Det drar ut. Men vi håper å ha en endelig avgjørelse på plass om to til tre uker, sier fiskebåtreder Hans Sigvald Remøy til Kystmagasinet. Han leverte i fjor sommer søknad om utskifting av sitt nåværende fartøy, Remøybuen.

Det nye fartøyet er designet av West Maritime AS i Fosnavåg. I ervervssøknaden er det angitt at det skal bygges for fiske med trål, snurrevad og line.
Rederiet har i senere år lastet opp med fire strukturkvoter, og har i år om informasjonen til Fiskeridirektoratets offentlige register er korrekt oppdatert, en kvote på 569 tonn hyse, 187 tonn sei, 224 tonn torsk og 15 tonn makrell.

– Planen er å få det nye fartøyet bygget ved Vard Aukra. Men alt er som sagt ikke på plass enda, sier Remøy.

Fartøyet Remøybuen som skiftes ut, ble bygget i aluminium ved Promek AS i 2001. Dette fartøyet er 24,10 meter lang og har en bredde på 6,30 meter. Ifølge salgsprospekter hos ulike meglere er dette fartøyet rigget for snurrevad, not, garn og line.

Rederiet har inngått avtale om salg av sitt nåværende fartøy til selskapet Shellsea AS. De skal konvertere dette til brønnbåt, for i første rekke frakt av leppefisk og rognkjeks. Det skal etter planen til Sandnessjøen for overlevering. Men ifølge Remøy har de fortsatt ikke fått betaling for fartøyet som fortsatt ligger i Fosnavåg.