DEL

En dødelig parasitt har spredt seg til ålen i et stort antall canadiske elver. Parasitten som stammer fra Asia har trolig funnet veien til Canada med bunkersvann. At den nå finnes i canadisk farvann betyr at den ikke trenger å bli transportert gjennom ulike temperatursoner for å nå Europa.


( 28.04.2009 )

[raw]

De første infiserte ålene ble oppdaget i amerikansk ål (Anguilla rostrata) som er en nær slektning av den europeiske ålen (Anguilla anguilla) som er utbredt I Norge. I løpet av to år har parasitten bredt seg til ålebestandene i de fleste elvene på Cape Breton.

 

Det var studenten Lydia Rockwell-Thompsin ved Saint Mary’s Unverisitet i Halifax som først dokumenterte at parasitten var tilstede i canadiske farvann. I noen av elvene er opptil 60 prosent av ålen infisert med en til elleve parasitter. Ifølge forskerne er det funnet ål med opptil 30 parasitter, skriver nettstedet FIS.com.

 

Parasitten som er en slags orm kan infisere all gjennom alle ulike stadier av ålens liv. Både zooplankton, akvatiske innsekter, amfibier, skjell, snegler og fisk er mellomverter. Når larver kommer inn i ålens fordøyelsessystem vandrer de gjennom tarmveggene og inn i svømmeblæren. Der vokser hannene til en lengde på fire centimeter, mens hunnene blir hele fem centimeter lange. Parasittene kan gjøre skade på svømmeblæren og i verste fall lage hull på svømmeblæren. Ålen blir lettere mottakelig for infeksjoner, vokser saktere, og dør i noen tilfeller av selve parasittinfeksjonen.

 

Det er også grunn til å tro at ål med infisert svømmeblære har redusert mulighet til å vandre tilbake til Saragassohavet for å gyte.

 

I Asia er parasitten utbredt blant japansk ål (Anguilla japonicus) som har utviklet motstandskraft mot parasitten. Hvordan den har funnet veien til Cape Breton er et mysterium. Men forskerne regner med at det som mest sannsynlig at parasitten har kommet dit i ballastvann. I Norge finnes det allerede en rekke marine arter som har spredt seg langs kysten etter at de har kommet hit i ballastvann. Den europeiske ålebestanden er allerede vurdert som truet og mange land har satt i verk tiltak for å redusere fisket etter ål. Europeisk ål har en svært lang vei å svømme mot strømmen når den vandrer tilbake til Saragassohavet for å gyte. Sprer parasitten seg til den europeiske bestanden er det derfor stor mulighet for at den kan påføre den lille gjenværende bestanden stor skade. Parasitten skal ikke være farlig for mennesker.

[/raw]

INGEN KOMMENTARER

Comments are closed.