DEL

Kjell Inge Røkke står i fare for å bli strøket fra fiskarmanntallet. Når dette kommer på trykk er han kanskje strøket, kanskje ikke. Egentlig totalt uinteressant. Det interessante er at Fiskeridirektoratet etter henvendelse fra Fiskeri- og Kystdepartementet undersøker om han egentlig tilfredsstiller kravene med hensyn til aktiv – les personlig – deltakelse.


( 07.09.2009 )

[raw]

Hva er motivet? Er byråkratiet dratt med på en takk for sist hevnaksjon iverksatt av en surmulende Brustad eller noen av hennes partifeller i fiskeri- og kystdepartementet. Saken lukter av søt hevn fra bitre politikere. Nå har det vist seg at i bunn og grunn så er det kanskje Røkke som har kommet ut dårligst i Aker Solution-sagaens andre kapittel. Den første vant Røkke da politikerne hodestups inngikk ekteskap og betalte en blodig pris for bruden i redsel for russiske beilere. Men at bruden i andre kapittel utmanøvrerte ektefellen Brustad, og i tillegg sto frem i offentlighet og kritiserte, faktisk latterliggjorde Brustad og hennes tydeligvis ubrukelige rådgivere og byråkrater, det ble for mye. En klekkelig hevn måtte tydeligvis pønskes ut.
Nå spørs det om Fiskeridrektoratet klarer jobben som de sannsynligvis ikke ønsker. Blir Røkke strippet for den ærefulle tittel, fisker på blad-A, og alle de økonomiske fordeler tittelen innebærer, vil han sikkert smile overbærende. Kanskje er han allerede lei av å administrere en liten reketråler som neppe noen gang vil bety noe som helst for hans personlige økonomi. De fordeler han har er uvesentlige og ubetydelige. Det spørs om han i det hele tatt har oppdaget fiskarfradraget og mulighet til å lure noen trosser til fritidsbåten på regnskapet til TRG. Med forskere på lønningslista blir det vel neppe heller noen inntekt tilbake på reketråleren Trygg. Å miste tittelen fisker,… det svir nok… i hvert fall tror nok noen at hele hans image og stolthet står på spill. Latterlig, pinlig, men mest av alt skremmende. Svært skremmende hvis det er slik det virker som, – om politikere kan engasjere byråkratiet i en personlig vendetta.
I byer, holmer og viker, ja på den spanske solkysten, langs Tyrkias middelhavskyst og i Thailands tropevarme finner du norske fiskebåtredere. Om de er mer av året under solen og på stranden til at de tilfredsstiller lovverkets krav til deltakelse, får direktoratet sjekke ut. Ta som en prioritert oppgave. For det kan umulig være snakk om bare Røkke. Loven skal være lik for alle, og byråkratene har vel ryggrad til ikke å bli løpegutter for fornærmede politikere.
Deltakerloven er en gamme politisk lov som legger mer vekt på distriktspolitikk enn lønnsomhet. Den er for lengst moden for renovasjon. Utviklingen i kystnot er et eksempel på hvor håpløs loven er. Mens det i andre deler av samfunnet snakkes om miljø, virker deltakerloven i dag som en hemsko på fiskere som ønsker å modernisere til mer miljøvennlig fiske. Betydningen loven har for ivaretakelse av bosettingen i distriktene er minimal. Nå brukes loven av noen med en dårlig skjult agenda, til en vendetta mot en milliardær de ikke liker. Når dette leses er kanskje Siv Jensen statsminister. Får hun makt vil neppe lover som lukter av etterkrigstidens sosialdemokrati overleve. Blant Fremskrittspartiets liberalister er det hensyn til lommebøker – ikke distriktene som teller. Undersøkelsene rundt Røkke er med på å legge til rette for fjerning av loven hvis hensikt var positiv. Det lovverk som kommer i stedet vil sannsynligvis frembringe bredere smil hos Røkke enn hos Brustad. Istedenfor en jakt på de som sitter for mye på kontor eller ligger for mye i solseng, trenger vi en gjennomgang av loven så den blir tilpasset dagens samfunn.

[/raw]

INGEN KOMMENTARER

Comments are closed.