Det er nå mer enn femti år siden fiskerbrødrene Laurits og Lodve Gjendemsjø kom til motorprodusenten Brunvoll i Molde med ideen om å få laget en propell som kunne få en båt til å manøvrere sidelengs for å unngå å få notbruket i framdriftspropellen under fiske med kraftblokk.

Det var slik thrustereventyret hos Bunvoll i Molde startet. Den første sidepropellen eller thrusteren som det nå kalles, produsert av Brunvoll – og helt sikkert verdens eldste bevarte – kan du nå se utstilt på messen Norfishing i Trondheim 16. – 19. August på Brunvoll stand nr. A0144.

Kom med kraftblokka

Oppspillet til thrustereventyret kom altså for mer enn 50 år siden. Kraftblokka, som da var et nytt revolusjonerende system for å få not og fangst om bord i fartøyet hadde gjort sitt inntog blant ringnotsnurperne. Men noe av utfordringen spesielt i dårlig vær på feltet, var å holde båten klar av nota under snurping og lasting. Alt for ofte kom nota i hovedpropellen, bruk og fangst ble ødelagt og båten måtte taues i land.

Den gang var det helt vanlig å ha hjelpebåter, eller flere taubåter for å holde båten klar av nota. Dette var åpne båter, og det var ofte utrivelig å arbeide i en åpen båt i ruskevær og kulde mens nota ble tømt. Brunvolls sidepropeller kom til å løse dette problemet.

I dag er Brunvoll en av verdens ledende utviklere og produsenter av thrustere og bedriften har levert mer enn 8200 thrustere til over 5000 fartøyer og skip.

Thruster nr 1 _DSC5232

Verdens eldste bevarte sidepropell blir å se utstilt på Brunvolls stand A0144 under Norfishing i Trondheim. Her er den avbildet i Brunvoll Kompetansesenters hovedinngang i Molde.

Den første thrusteren

Niende september 1965 ble ringnotbåten Silljo av Molde sjøsatt fra Trondhjems Mekaniske Verksted. I denne var den aller første sidepropellen utviklet og produsert hos Brunvoll AS innmontert.

Silljo fikk mange gode fangstår, men ble etter hvert erstattet og solgt til utlandet. Den gjennomgikk flere navnebytter og ”forsvant” til slutt – helt til den ble gjenfunnet av Brunvoll under navnet ”Coronella” i Namibia.

Berget fra hugging

Daværende eier, Rederiet Eigelars i Skottland, kunne fortelle at skipet skulle hogges i løpet av 2012 – etter 50 år med fiske. Den opprinnelige første thrusteren sto fortsatt i skipet, og Brunvoll fikk til en avtale om å berge denne fra hugging – og ta den hjem til sitt bedriftsmuseum. Så ble gjort, og i dag står den renovert og i full bruksstand utstilt i Brunvolls nye kompetansesenter på Årø utenfor Molde.

God som ny

Under Norfishing i Trondheim i august har du mulighet til å se denne sidepropellen som på sin måte har vært med på å revolusjonere moderne fiskeri. Sammen med sidepropellen vil det vises en film basert på ideen til og utviklingen av nettopp Brunvolls sidepropeller eller thrustere – og ikke minst tilbakeføringen og restaureringen av denne første produserte enheten.