Kystmagasinet 8: En rask gjennomgang av listene til norske, islandske, færøyske og danske skipsmeglere viser at det har hopet seg opp med fiskefartøyer til salgs. Spesielt gjelder dette ringnot, pelagisk trål og line. Med fallende priser på makrell og usikkerhet rundt torskeprisene er det mulige kjøpere som velger å sitte på gjerdet.

 


( 27.11.2012 )

[raw]

I Midsund i Møre og Romsdal ligger gamle Havsnurp ved kai. Rederiet satset på å selge fartøyet for godt over hundre millioner kroner, samtidig som nye Havsnurp ble bygget ved Karstensens skipsvært i Skagen. Det svenske rederiet Astrid Fiske AB var på ett tidspunkt interessert i gamle Havsnurp. Dette fartøyet er 51,9 meter og bygget i 2000. Med andre ord en relativt ny båt. Men salget falt i fisk. Svenskene valgte å bygge nytt. Etter det Kystmagasinet forstår ble det diskutert en pris på over hundre millioner kroner for Havsnurp.

 

Flest norske til salgs

Vår oversikt over norske fartøyer til salgs, viser at det er 49 pelagiske fartøyer, de fleste kombinerte ringnot og pelagiske trålere til salgs. De aller fleste er norske, men på listen finnes også svenske, danske, islandske og britiske fartøyer. Noen av fartøyene har meglerne valgt ikke å oppgi navn på. Det kan skyldes to årsaker. Den viktigste at meglerne liker å sitte på eksklusivt på fartøyer. Straks ett fartøy blir lagt ut for salg hos en megler, vil det være andre som kontakter rederen straks de har identifisert fartøyet, for å få fartøyet inn i sine salgslister.

Strømegg, bygget i 2007 ble I vår solgt til Norge, og heter nå Havglans. Prisen var ifølge Skipsregisteret 120 millioner danske kroner.

 

Det er heller ingen grunn til å tro at listene over fartøyer til salgs forteller den fulle sannheten. Det finnes redere som i stillhet tester markedet, men som ikke ønsker at det skal gjøres offentlig kjent at de leter etter en kjøper.

 

70 pelagiske fartøyer

Sannsynligvis er det rundt 60 – 70 pelagiske fartøyer til salgs. Minst åtte av disse er bygget i perioden 2000 til 2012. Elleve eller flere fartøyer er bygget i perioden 1990 til 1999. Blant de nyeste fartøyene finnes det to som er bygget i 2006 og ett i 2005. Det er i praksis så godt som helt nye fartøyer på henholdsvis 38,1, 50,2 og 62,6 meters lengde.

 

Det minste fartøyet, Julianne II, ble kjøpt av rederiet Asbjørn Selsbane i 2008. Nå har rederiet kontrahert ett nytt fartøy ved Karstensens Skipsværft og trenger en kjøper til Julianne II. Helst før det nye fartøyet på 55 meter, med en prislapp på noe over 100 millioner kroner, leveres i mars neste år. Det største fartøyet, Cattleya, skal erstattes av et fartøy som leveres av Karstensens Skipsværft om kort tid. Det er ikke kjent at rederiet, Cattleya AS i Esbjerg har funnet noen kjøper så langt.

Antares er for salg. Fartøyet som nok har en prislapp litt under 100 millioner kroner kan bli liggende lenge for salg hvis ikke en hel del eldre tonnasje blir solgt.

 

Noen er heldige

I desember skal rederiet Rogne AS i Leinøy overta et nybygg som skal erstatte Rogne. Dette fartøyet er bygget i 1986 og er 61,4 meter langt. Rederiet er i den heldige situasjon at de allerede har funnet kjøper til sitt gamle fartøy. Men det hjelper lite når stadig flere fartøyer kommer opp for salg, samtidig som strukturering av flåten i de fleste land rundt Nordsjøen har medført at det blir stadig færre fartøyer i drift.

 

Kraftig prisfall

– Jeg tror nok vi i løpet av det siste året har sett 15 til 25 prosent fall i prisene på brukt tonnasje. Det er veldig mange fartøyer til salgs, og det er ikke lett å finne kjøpere til alle, sier skipsmegler Manfred Janson i Janson Shipbrokers AS i Bergen.

 

Han mener at Fiskeridepartementets åpning for å kunne fiske to kvoter på en båt mens man venter på å få levert et nybygg, har vært en viktig årsak til at så mange nye fartøyer har blitt kontrahert og dermed gitt like mange fartøyer til salgs. Rogne er ett eksempel på det. Båten er solgt til Norafjell AS i Lødingen, men har på grunn av nybyggordningen fått mulighet til også å fiske Rogne sin kvote i år. Norafjell, som Rogne erstatter, er til salgs. Fartøyet er bygget i 1967. Det blir neppe noen enkel oppgave å finne kjøper til et 45 år gammelt fartøy.

Morten Einar, er bygget i 1985 og er kanskje ikke blant de mest attraktive salgsobjektene.

 

Seks fartøyer fra 60-tallet

I oversikten vi har satt sammen er det seks fartøyer bygget på sekstitallet som er til salgs. Ett av disse er Frantzen Junior, bygget i 1966. Megleren opplyser i prospektet at det 54,3 meter lange fartøyet kommer med tegninger for ombygging til kystfiskefartøy. Skulle noen velge dette fremfor å bygge et nytt kystfiskefartøy vil det nok være en del å spare. Men det spørs om ikke eierne må vente lenge før de finner en kjøper til denne gamle sliteren.

 

For redere som blir sittende på brukte fartøyer over lang tid betyr dette økte omkostninger. Kapital som kunne vært brukt til å redusere renteomkostninger på lån til nybygg ligger bundet til fartøyer de ikke kan bruke til noe. Det påløper kostnader til vedlikehold og opprettholdelse av sertifikater, samtidig som verdien på fartøyet faller.

 

– Det er flere redere som ønsker å bygge nytt. Men de sitter på gjerdet. Slik markedet er nå våger de ikke å bygge uten at de har skaffet kjøper til det gamle fartøyet, forteller Janson.

Austevollbåten Magnarson er nå ”svenske” Meya som fisker utenfor Vest-Sahara med belizisk flagg. Foto WSRW.

 

Piler peker nedover

Pris og kvoteutvikling i pelagisk sektor er heller ikke i favør av skipsverftene, som ønsker å bygge flere fartøyer. Makrellprisen er ned fra over 12 kroner til rett over åtte kroner. Det er så langt (slutten av oktober) landet pelagisk fisk i Norge for halvannen milliard kroner mindre enn til samme tid i fjor. Dette merker rederne. Når pilene peker nedover er det alt annet enn hyggelig å bli sittende med flerfoldige titalls millioner kroner bundet til et fiskefartøy som er vanskelig å selge.

 

Det er spenning blant verftene. De vet at hvert fartøy som blir solgt kan gi et nytt oppdrag å kjempe om. Men for øyeblikket er markedet nervøst, og mange som kunne tenke seg ett nytt pelagisk fartøy sitter på gjerdet.

 

Mange linefartøyer

Situasjonen er ikke særlig annerledes for linefartøyer, der det er mer enn 20 til salgs. Fire er bygget på 1990-tallet, mens elleve er bygget på 80-tallet. Flere av fartøyene som er for salg tilhører Ervik-rederiet. Dette gjelder blant annet Frøyanes Senior, som er ett av de mest moderne fartøyene som er til salgs. Fartøyet er 46.95 meter lang og bygget i 1998. Sammen med chilenske Isla Eden, som er 49.94 meter lang og bygget i 1994, Polarbris som er 43,20 meter lang og bygget i 1999, samt Loran, 51,20 meter og bygget i 1999, er disse juvelene blant linebåtene som er til salgs. Isla Eden er for mange best kjent som Antartic II, som Kjell Inge Røkke fikk bygget for fiske etter patagonsk tannfisk.

Danske Cattleya er bare seks år gammel. Rederen har bestilt nytt fartøy og leter nå etter kjøper til en nesten ny båt.

 

Mye av samme situasjon som eksisterer, med hensyn til brukte pelagiske fartøyer, synes å være under utvikling for linesektoren. I tillegg til fartøyene på vår oversikt, er det flere islandske og russiske linefartøyer til salgs. For få tiår tilbake ville flere av fartøyene som var til salgs, blitt kjøpt av redere som med eller uten tillatelse ville fisket etter patagonsk tannfisk. Dette fisket er nå mer regulert og kontrollert. Å kjøpe et dyrt fartøy for å kunne fiske ulovlig etter tannfisk, er ikke lenger like attraktivt. Nå risikerer rederne at de får fartøyet svartelistet eller beslaglagt.

 

Muligheter i Antarktis

Det er i år 21 linebåter som har lisens til å fiske etter tannfisk i området som reguleres av CCAMLR. To av disse skifter mellom to flagg. Det er en del av disse fartøyene som er relativt gamle. Men det synes også å være flere operatører som har preferanse for japansk og koreanskbygde båter. Likevel er det flere av båtene som drar på årene, og det burde ikke være umulig å selge noen norske brukte fartøyer til selskaper som fisker etter tannfisk.

 

Spørsmålet er selvfølgelig til hvilken pris. Men det har etter hvert kommet flere nye moderne linebåter inn i dette fiskeriet. Den nyeste er franskbygde Saint Andre på 56,40 meter, bygget i 2009. Tronio er en spanskbygget linebåt på 55 meter, bygget i Spania i 2005. Det finnes i tillegg fire andre fartøyer bygget på 2000-tallet.

Windö er 49,90 loa, bygget i 1975. Den finske eieren leter etter kjøper. Det blir neppe helt enkelt. Markedet for slike fartøyer har skrumpet kraftig inn.

 

Snurper ble line og teinebåt

Men det finnes også fartøyer som Austral Leader II. Den 59,8 meter lange båten er tidligere Strømegg, en norskbygget snurper bygget i 1974. Den ble omdøpt til Austral Leader II i 2007. Siden er det bygget shelterdekk, og båten har blitt ombygget for line og teinefiske. Dette er et eksempel på at norske pelagiske fartøyer kan selges for ombygging til annet fiske. Kreativ tenking må til skal alle fartøyene som nå er for salg bli solgt.

 

– Vi er nødt til å se etter utenlandske kjøpere, skal alle båtene selges, sier Janson.

 

Subsidier gir lavere priser

Ett av problemene norske meglere møter er EU-fartøyer som selges utenfor EU. Kilder Kystmagasinet har vært i kontakt med forteller at ulike subsidieordninger gjør det mulig å kjøpe fartøyer fra EU til svært lave priser. Det burde være markeder for brukte fartøyer både i Nord-Afrika, Vietnam, Thailand, Brasil og Argentina. Men først må prisene på fartøyene ytterligere ned. Å selge fartøyer til noen av disse landene med prislapp på hundre millioner kroner, er svært vanskelig.

Lie-Gruppen på Sotra har lagt ut Ligrunn bygget i 1979 til salgs. Å selge dette fartøyet i Norge kan bli svært vanskelig. Heldigvis sperrer ikke dette fartøyet for en nybyggingskontrakt.

 

Mange har gått til Afrika

Snurperen Buland på 52 meter, bygget i 1978, ble tidligere i år solgt til Kypros. Den er flagget om til Belizisk flagg, og ligger når dette skrives ligger i Las Palmas, men skal videre til Dahkla i Vest-Sahara. Etter det Kystmagasinet forstår er det islandske selskapet Neptune Ehf., reell eier av fartøyet som forsetter under sitt gamle navn.

 

I Las Palmas ligger den 27 meter lange tråleren Hargo på 27 meter, i Norge også kjent som Atløybuen. Den har etter det vi forstår ligget en stund og ventet på å kunne komme i fiske i marokkansk eller mauretansk farvann. Samtidig med Hargo har også tidligere Sjarmør/Sjannøy ligget. Fartøyet som fisker utenfor Mauretania eies av det mauretanske selskapet IPR Mauretania SARL. Men i kulissene finner vi Hordafôr AS.

 

Norske røtter

Ett annet fartøy med norske røtter er Al Wafae. Denne er bygget ved Ankerløkken i Florø i 1966 og har etter det Kystmagasinet forstår nå islandske eiere. Fartøyet har tidligere blant annet hatt navnene Delta og Quo Vadis.

 

58,96 meter lange Zander, bygget i 1979 i Hjørungavåg, er eid av det svenskekontrollerte Nordic Fisheries Ltd på Cook Island. I 2007 ble den 57 meter lange Austevollbåten Magnarson (bygget i 1987) solgt. Den heter nå Meya, den eies av svenske Swemar AB og seiler under Belize flagg.

 

Disse er bare noen av mange nordiske fartøyer som har blitt solgt til eiere som fisker på Nordvest-Afrika. Sannsynligvis vil en rekke av de eldre fartøyene som nå ligger som en propp og forhindrer inngåelse av nybyggingskontrakter ende opp i disse fiskeriene. Selges først en del av de eldste fartøyene vil redere få kapital til å kjøpe seg nyere brukt tonnasje og andre vil kunne bestille nytt.

 

Til salgs: Pelagiske trålere/notbåter bygget 1960 – 1969

Navn

Flagg

Aktiv

Bygget

Loa

HK

Harmoni

Norge

Ja

1960

44,65

1500

Kvalstein

Norge

Nei

1964

41,18

2400

Frantzen Junior

Norge

Nei

1966

54,27

2000

Lønningen

Norge

Ja

1967

41,72

1470

Norafjell

Norge

Nei

1967

55,10

2700

Rødholmen

Norge

Nei

1968

67,52

2400

 

Til salgs: Pelagiske trålere/notbåter bygget 1970 – 1979

Navn

Flagg

Aktiv

Bygget

Loa

HK

IKKE OPPGITT

?

?

1972

65,13

3000

Windö

Finnland

Ja

1975

49,99

1925

Båragutt

Norge

Ja

1976

49,76

1650

Vestfart

Norge

Ja

1977

52,20

3200

Odeskär

Sverige

Ja

1977

35,35

987

Polynya Viking

Norge

*

1978

62,43

1860

Bjarne Olafsson

Islandsk

?

1978

71,67

4800

Ocean

Norge

Ja

1978

33,46

1000

IKKE OPPGITT

?

?

1978

56,00

3300

IKKE OPPGITT

?

?

1978

51,00

2284

Senior

Norge

Ja

1978

62,71

3400

K. M. Østervold

Norge

Nei

1979

60,33

3400

Østanger

Norge

Ja

1979

65,69

4900

Ligrunn

Norge

Ja

1979

65,70

3600

*Står i Fiskeridirektoratets fartøyregister, men uten kvote. I fjor beslag da eierselskapet Polynya Viking AS gikk konkurs. Kreditor tok arrest 27.10.2011. Abandonering av beslag 04.10.2012.

 

Til salgs: Pelagiske trålere/notbåter bygget 1980 – 1989

Navn

Flagg

Aktiv

Bygget

Loa

HK

Atlantsfarið

Island

?

1980

61,35

2100

Farið

Island

?

1980

61,30

2100

Morten Einar

Norge

Ja

1985

67,50

3300

Mostein

Norge

Ja

1985

34,02

1508

Gandi

Island

?

1986

57,00

4100

IKKE OPPGITT

?

?

1987

40,41

2060

IKKE OPPGITT

?

?

1987

33,51

995

Kings Bay

Norge

Ja

1988

74,60

6114

IKKE OPPGITT

?

?

1988

71,10

3300

Haugagut

Norge

Ja

1989

63,50

4080

 

Til salgs: Pelagiske trålere/notbåter bygget 1990 – 1999

Navn

Flagg

Aktiv

Bygget

Loa

HK

Storeknut

Norge

Ja

1996

70,00

6700

IKKE OPPGITT

?

?

1996

70,60

5217

Antares

Storbritannia

Ja

1996

64,40

10 880

IKKE OPPGITT

?

?

1996

74,60

6600

Eros

Norge

Ja

1997

75,90

2 x 3260

Vestbas

Norge

Ja

1997

34,25

1520

Astrid

Sverige

Ja

1997

42,00

3700

Åkerøy

Norge

Ja

1998

67,90

7500

Vendla

Norge

Ja

1999

68,10

5200

Herøyhav

Norge

Ja

1999

68,30

5875

 

Til salgs: Pelagiske trålere/notbåter bygget 2000 – 2012

Navn

Flagg

Aktiv

Bygget

Loa

HK

Havsnurp

Norge

Nei

2000

51,90

2750

Odd Lundberg***

Norge

Ja

2000

54,20

3270

Gunnar K

Norge

Ja

2000

36,34

1300

Astrid Marie

Sverige

Ja

2000

37,60

3400

Kvannøy

Norge

Ja

2002

83,80

5331

Julianne III

Norge

Ja

2005

38,10

3000

IKKE OPPGITT

?

?

2006

50,20

2 x 1500

Cattleya

Danmark

Ja

2006

62,60

4078

 

 

Til salgs: Line/garn fartøyer bygget

Navn

Flagg

Aktiv

Bygget

Loa

HK

Bjørnhaug

Norge

Ja

1966

32,18

400

Apollo

Storbritannia

Ja

1967

34,63

565

Fuglenes

Norge

Ja

1970

38,00

850

Genesis

Storbritannia

Ja

1977

35,70

660

Stålholm

Norge

Ja

1978

33,53

750

Torita

Norge

Ja

1978

39,99

770

Vestfisk

Norge

Ja

1980

39,20

690

Gayser Senior

Norge

Nei

1980

34,90

660

Stattegg

Norge

Ja

1985

39,46

810

Kamaro

Norge

Ja

1986

38,78

845

Brimøy

Norge

Ja

1987

41,30

1360*

Ny Argo

Norge

Ja

1987

33,50

715

Aja Ajuu

Grønland

?

1988

34,00

867

Tromsøy

Norge

Ja

1988

34,00

870

West Freezer

Norge

Nei

1989

42,19

750

Urvaag

Norge

Nei

1989

44,95

1075

Isla Eden

Chile

?

1994

49,90

1609

Frøyanes Senior

Norge

Ja

1998

46,95

1521

Polarbris

Norge

Ja

1999

43,20

1120

Loran

Norge

Ja

1999

51,20

2000

*Ny 2006, derated til 749 kW.

Kilder: Janson Shipbrokers, Remøy Skipsmelging , North Ship Sea Agency, EOS, West Ship, Atlantic Brokers, m. flere. Kystmagasinet tar ikke ansvar for feil i informasjonen som følge av feil hos kildene.

 

 

Linefartøyer i fiske i CCAMLR-området

Fartøyets navn

Flagg

Loa

Bygget

År

Antarctic Chieftain

Australia

62,8

Taiwan

2002

Austral Leader II

Australia

59,8

Norge

1974

Antarctic Bay

Chile

51,00

Kina

1987

Saint Andre

Frankrike

56,40

Frankrike

2009

Shinshei Maru no 3

Japan

47,20

Japan

1985

Hong Jin no 701

S. Korea

61,70

S. Korea

1990

Hong Jin no 707

S. Korea

49,61

Japan

1986

Jung Woo no 2

S. Korea

51,01

Japan

1985

Jung Woo no 3

S. Korea

48,00

Japan

1985

Antarctic Chieftain

New Zealand

62,80

Taiwan

2002

San Aotea II

New Zealand

46,50

Norge

1993

San Aspiring

New Zealand

51,20

Kina

2001

Seljevær

Norge

46,58

Norge

1998

Chio Maru No 3

Russland

49,15

Japan

1987

Sparta

Russland

48,07

Japan

1988

Yantar 31

Russland

49,60

S. Korea

1990

El Shadai

Sør-Afrika

45,85

Japan

1980

Koryo Maru no 11

Sør-Afrika

57,07

Japan

1986

Tronio

Spania

55,00

Spania

2005

Viking Bay

Spania

43,50

Spania

1999

Argos Frøyanes

Storbritannia

52,55

Norge

2001

Argos Georgia

Storbritannia

46,58

Norge

1998

Tronio

Storbritannia

55,00

Spania

2005

Kilde: CCMLAR

[/raw]