DEL

Like før årsskiftet la Sjøfartsdirektoratet ut sin eksterne brukarundersøking på www.sjofartsdir.no Dette er ei undersøking som er retta mot eksterne brukarar av Sjøfartsdirektoratets sine tenester.


( 10.01.2011 )

[raw]

For å sikre flest mogeleg svar på undersøkinga oppmodar sjøfartsdirektøren å spreie questback lenka vidare til kontaktar og andre som kan ha ei meining om Sjøfartsdirektoratet sitt arbeid og servicenivå. Dess fleire som svarar, dess større nytteverdi har undersøkinga. Mange tilbakemeldingar vil gi direktoratet høve til å bruka resultata på ein god og nyttig måte. Undersøkinga vil væra aktiv fram til 31. januar

 

Lenke til undersøkinga:  https://web.questback.com/sjfartsdirektoratet/0cxv3c5j6j/

[/raw]

INGEN KOMMENTARER

Comments are closed.