DEL

– Vi har i løpet av mandagen fått foretatt en juridisk betenkning som har konkludert med at annonsne til Life Scandinavia AS er et brudd på markedsføringsloven. Vi vil derfor tirsdag formiddag utferdige en klage til Forbrukerrådet, opplyser markedsdirektør Christian Chramer i Eksportutvalget for Fisk til Kystmagasinet.no.


( 19.04.2010 )

[raw]

Det er ikke bare i Norge annonseteksten har fått etterspill. I Sverige har Livsmedelverket som tilsvarer Mattilsynet i Norge, klaget annonsen inn for Konsumentverket som tilsvarer det norske Forbrukerrådet. Etter det Kystmagasinet.no kjenner til har ikke Konsumentverket enda besluttet om annonsene skal forbys.

 

– Annonsen rammes av paragrafer i markedsføringsloven. Det vil si den er missledende og villedende, fastslår Chramer. I og med at saken får et juridisk etterspill og brevet fortsatt ikke sent ønsker han ikke å gå inn på flere detaljer om klagen Eksportutvalget for Fisk vil sende.

 

Professor Livar Frøyland ved NIFES bekrefter at han i samarbeid med ledelsen har bestemt at annonsens innhold vil få et juridisk etterspill. På grunn av dette ønsker han å vente med å uttale seg.

 

Beslutter Forbrukerrådet at annonsene strider med markedsføringsloven vil annonsene bli forbudt, og blir de fortsatt brukt kan det ilegges tvangsmulkt.

[/raw]

INGEN KOMMENTARER

Comments are closed.