Det ble i går brudd i prisdrøftingene mellom fiskeindustrien og Norges Råfisklag om minstepriser på hvitfisk. Råfisklaget har nå på egen hånd fastsatt nye minstepriser gjeldende fra 10. mai.


[raw]

– Vi beklager at vi ikke kom frem til enighet om minsteprisene i denne runden. Fra industrisiden opplevde vi dessverre at det ikke var tilstrekkelig vilje fra Råfisklagets side til å legge de markedsmessige forholdene til grunn i prisfastsettelsen, sier Geir Ove Ystmark, direktør næringsutvikling i FHL.

 

FHL ser særlig store utfordringer i EU som utgjør hovedmarkedet for norsk torsk. Siden jul har euroen svekket seg betydelig mot norske kroner, og det påvirker all eksportindustri. For fiskeindustrien tilsier svekkelsen av euro en negativ valutaendring på ca 2,kroner på saltfiskkiloet.

 

– Det er all grunn til å være ekstra nøktern når vi også ser hvordan situasjonen i Hellas skaper uro i eurosonen. Med påfølgende fare for spredning til Portugal, Spania og Italia, påpeker Ystmark.

 

Derfor la FHL til grunn at det er behov for mest mulig stabilitet rundt minsteprisene. FHL var imidlertid villig til mindre justeringer på torskeprisen, samt endringer på prisene på sei og blåkveite. I tillegg aksepterte FHL en økning av prisen på snørefanget hyse for slik å stimulere til økt kvalitet. 

 

Han håper Råfisklaget ikke gjentar feilen fra 2009 når de nå skal fastsette minstepriser på egen hånd. Da ble minsteprisene satt høyere enn hva som kunne forsvares i markedet.

 

– Det førte til omfattende problemer både i førstehåndsomsetningen, eksporten og påførte fiskeindustrien store tap. Når minsteprisene til jul så ble satt ned, gjenskapte det tillit i hele verdikjeden. Det bidro til at førstehåndsomsetningen kom igang igjen og det ble aktivitet ved mottakene, selv med svært god ressurstilgang og økte torskekvoter, sier Ystmark.

 

Gjennom Råfiskloven kan fiskersiden ensidig fastsette prisen i førstehåndsomsetningen av fisk. Norges Råfisklag eies av fiskerne gjennom fiskerorganisasjonene. FHL mener situasjonen som er oppstått nok en gang viser at institusjoner av denne typen må ha et nøytralt og ikke politisk eierskap.

 

Følgende nye minstepriser ble fastsatt av Råfisklaget fra og med middag
10. mai 2010:

 

Art/størrelse: Ny pris pr kg. Endring i parantes:
Torsk over 6,5 kg kr 17,00 (+ 075)
Torsk 2,5-6,5 kg kr 14,25 (+ kr 1,00 )
Torsk 1,0-2,5 kg kr 12,25 ( + kr 1,00 )
Torsk under 1,0 kg kr 9,25 ( uendret med enighet )
Hyse over 8 hg, snørefanget kr 10,75 ( + kr 0,25 med enighet)
Hyse over 8 hg, andre redskaper kr 7,75 ( + kr 0,25)
Hyse under 8 hg kr 5,25 ( uendret med enighet )
Sei over 2,3 kg kr 8,50 (+ kr 1,00)
Sei 1,2-2,3 kg kr 6,50 (+ kr 0,75)
Sei under 1,2 kg kr 5,25 (+ kr 0,50)-

[/raw]