Det ble brudd i prisdrøftingene mellom fiskeindustrien og Norges Råfisklag. Det medfører at Råfiskalget ensidig vil fastsette nye minstepriser.


( 26.09.2012 )

[raw]

FHL har i prisdrøftingene lagt vekt på at det har vært vanskelige omsetningsforhold for torsk, og at at prisnivået må tilpasses neste års torskesesong. Det er varslet omfattende økning i torskekvotene, er vanskelige lagerforhold, og prisen på fryst torsk på auksjonene har nærmet seg minsteprisene.

 

– Auksjonsprisene på fryst torsk er et baromter for prisutviklingen, sier Geir Ove Ystmark i FHL. Han understreker at vi må tilbake til krisevinteren 2009 for å oppleve sist avstanden mellom minstepriser og auksjonspriser var såpass liten.

 

FHL har også lagt vekt på at det er vanskelige forhold i alle hovedmarkeder for torsk. Sør-Europa generelt og Portugal spesielt er avgjørende for avtaket av torsk. I tillegg er Frankrike og Storbritannia viktige markeder. Alle disse landene har store realøkonomiske utfordringer, økende ledighet og redusert kjøpekraft. På toppen av dette kommer det at torskeeksporten også taper på den sterke norske kronen målt mot Euro, og at eksporten til Brasil går i US dollar med påfølgende tap mot Brasilianske Real.

 

– Det er derfor helt avgjørende at vi alt nå tilpasser minsteprisnivået til et nivå som kan sikre hovedsesongen 2013, sier Geir Ove Ystmark.

 

 

[/raw]