DEL

Det ble i dag 22. september brudd i minsteprisforhandlingene mellom Norges Råfisklag og fiskekjøperne. – Vi kunne ikke gå med på minstepriser som vil påføre industrien ytterligere tap, sier Geir Ove Ystmark i FHL.


( 22.09.2009 )

[raw]

Partene sto langt fra hverandre i forhandlingene om nye minstepriser på flere av de aktuelle fiskeartene, blant annet torsk som har voldt store utfordringer for fiskeindustrien siden vintersesongen.

 

–  Det er særlig torskeindustrien som sliter med økonomiske kjempeutfordringer etter vinteres feilslåtte minsteprisfastsettelse. Likviditeten er alarmerende svak for mange hjørnesteinsbedrifter langs kysten, og dette er en faktor som gjør situasjonen ekstra vanskelig foran en ny sesong, sier Ystmark.

 

Regjeringen har det siste året gått inn med flere økonomiske redningspakker i forsøk på lette situasjonen, uten at det har hatt den ønskede effekt. Ystmark mener forhandlingsdelegasjonen fra kjøpersiden la fram prisforslag som kunne ha bidratt til å sikre en viss lønnsomhet i fiskeindustrien og dermed trygge de mange utsatte arbeidsplassene langs kysten.

 

– I dagens situasjon må vi unngå å påføre bedriftene enda større tap. Men når vi opplever å få liten forståelse for dette hos motparten, fant vi det ikke hensiktsmessig å fortsette forhandlingene, sier Ystmark som er direktør næringsutvikling i FHL.

 

Han mener det er synd at partene i denne omgang ikke lyktes i å få etablert et minsteprisnivå som gir tilstrekkelige marginer mot de pressede markedsprisene. –  Det hjelper ikke å ha verdens beste og sunneste produkt hvis det er priset for høyt.

 

Norges Råfisklag kan med loven i hånd fastsette minsteprisene i lagets distrikt når gjeldende prisperiode går ut 27. september.

[/raw]

INGEN KOMMENTARER

Comments are closed.