– Sjømatinvestor Broodstock Capital ser store muligheter i å digitalisere havbruksnæringen, og gjør nå sin andre teknologiinvestering på kort tid. Broodstock kjøper seg opp til 98 prosent i Maritech Systems AS, som nylig kjøpte 100 prosent av Timpex AS.

Broodstock Capital kjøper seg nå opp til 98 prosent eierandel i Maritech Systems AS (Maritech), opp fra eierandelen på 52 prosent som sjømatinvestoren kjøpte i desember 2017. I mellomtiden har Maritechs omsetning økt med omtrent 140 prosent, gjennom organisk vekst og oppkjøp.

Selgere er Midvest Fondene (36 prosent) og Bølgen Invest (10 prosent). Transaksjonsdetaljene er ikke offentliggjort. Styreleder Mette Kamsvåg eier resterende to prosent av Maritech.

Maritech er en ledende leverandør av programvare og digitale løsninger til sjømatnæringen.  Selskapets hovedprodukt er en skreddersydd handelsplattform for sjømat som er markedets mest utbredte løsning blant norske sjømattradere, produksjonsbedrifter og oppdrettsselskaper. Maritech tilbyr også en skybasert programvare som blant annet muliggjør sporing fisk fra oppdrettsanlegg og fiskeri til produksjon og foredling, salg og distribusjon, helt til forbrukerens middagstallerken. Selskapet har også bygd opp en løsning for dataanalyse som hjelper kundene å ta mer faktabaserte beslutninger.

– Havbruksnæringen er fremdeles forholdsvis analog, men digitaliseringsbølgen vi så konturene av for et par år siden har nå begynt å øke i størrelse. Maritech  ligger helt i front på dette feltet og har derfor hatt en solid utvikling de seneste par årene. Næringen er imidlertid mye mer moden i dag og vi tror den store digitaliseringsbølgen ligger foran oss, sier Kjetil Haga, partner i Broodstock Capital.

Oppkjøp av Timpex AS

Broodstock Capital tilrettela for nok en teknologiinvestering for et par uker siden, da Maritech kjøpte programvareselskapet Timpex AS, som leverer softwareløsninger til bedrifter som opererer innen logistikk, transport og fortolling. Systemet skal nå rulles ut for fullt i sjømatsektoren.

De to programvareleverandørene har det siste året samarbeidet om å digitalisere samhandlingen mellom eksportør, transportør, fortollingsagent og utvikling av en portal som gir sjømataktører full kontroll på logistikken.

– En finansiell solid eier som Broodstock gjør oss i stand til å drive konsolidering i bransjen og derigjennom skape ytterligere merverdi for kundene våre. Gjennom oppkjøpet av Timpex kan vi levere skreddersydde programvareløsninger for hele sjømatens verdikjede, fra sjø til bord. Logistikk og transport representerer den største kostnaden for sjømatnæringen utenom selve varen. Ved å kombinere logistikkteknologien til Timpex med sjømatprogramvaren til Maritech kan vi bidra til å redusere våre kunders kostnader betydelig, sier Janne T. Morstøl, daglig leder i Maritech.

Gjennom oppkjøpet av Timpex, som holder til i Åndalsnes, er Maritech blitt en av de største softwareaktørene i Midt-Norge. Konsernet vil etter oppkjøpet ha over 100 ansatte og samlet omsetning på over 130 MNOK.

Investeringene i både Maritech og Timpex er i tråd med Broodstock Capitals strategi om å investere i markedsledere innen vekstnisjer i sjømatnæringen.

– Vi ser et enormt digitaliseringspotensial i havbruksnæringen og utelukker ikke å gjøre flere investeringer innen dette feltet, sier Kjetil Haga i Broodstock Capital.

Om Broodstock Capital

Broodstock Capitals er en rendyrket sjømatinvestor. Selskapets fond fokuserer utelukkende på investeringer i småog mellomstore virksomheter innen sjømatnæringen generelt og i leverandørindustrien spesifikt. Broodstock Capitals strategi er å eie og utvikle virksomheter i partnerskap med grunnleggere, ledelsen i selskaper og nåværende eiere.

Om Maritech

Maritech er en ledende leverandør av programvare til sjømatindustrien og en anerkjent partner for flere av de største selskapene i markedet. Maritech utvikler og leverer verktøy som effektiviserer og øker lønnsomheten til sjømatbedrifter som må holde tritt med en stadig mer krevende og regulert industri. Selskapet er majoritetseier i IoT-selskapet Lillebakk og sjømatanalyse-selskapet SeaDataCenter på Island. Maritech har sitt største kontor i Molde samt kontorer på Averøy, i Harstad, Tromsø, Oslo, samt i Nord-Amerika, Spania og Chile.

Om Timpex

Programvareselskapet Timpex AS, har 30-års erfaring i utvikling av programvare for bedrifter som opererer innen logistikk, transport og fortolling. Hovedkontoret ligger i Åndalsnes med avdelingskontor i Trondheim. 20 høyt utdannede ansatte med stor bransjekunnskap og lang erfaring, samt et tett samarbeid med kundene er noen av årsakene til at Timpex har en ledende posisjon innen logistikkløsninger i Norge.