– Sjømatinvestor Broodstock Capital kjøper 80 prosent av aksjene i Therma Industri AS, som er Norges ledende leverandør av kjøle- og energisystemer til industrielle formål, inkludert til sjømatnæringen.

– Mer sjømat gir mer kjøling. Det var utgangpunktet vårt for å lete etter det beste selskapet innen denne nisjen. Samtidig er dette også spot-on med tanke på vårt fokus på bærekraft. Etterspørselen etter mer effektive og bærekraftige energiløsninger basert på naturlige kuldemedier er økende, i industrien generelt og i sjømatsektoren spesielt. Dette innebærer et teknologiskifte som krever den spisskompetansen og lange leveranseerfaringen vi har funnet i Therma, sier Håkon Aglen Fredriksen, partner i Broodstock Capital.

Therma-konsernet leverer industrielle varmeog kuldesystemer til matvareindustrien og andre aktører med behov for større ytelser, og i økende grad til landbasert oppdrett. Selskapet er landsdekkende og tilbyr både anlegg, service, overhalinger, reservedeler, kurs og tilstandskontroller gjennom et sterkt ingeniørmiljø og et landsdekkende serviceapparat med omtrent 40 kuldemontører.

Basert på naturlig kuldemedium

Therma Industri spesialiserer seg på kjøleløsninger med naturlige kuldemedier, som er foretrukken teknologi for industriaktører som er opptatt av miljøvennlig kjøling. Årsaken er at ammoniakk og Co2 er naturlige kuldemedier uten global oppvarmingseffekt eller negativ effekt på klodens ozonlag, og med betydelig lavere energiforbruk – og dermed lavere driftskostnader – enn konkurrerende kjøleteknologier.

I tillegg påvirkes etterspørselen av Co2og ammoniakkbaserte anlegg av en internasjonal samarbeidsavtale som har som mål å fase ut bruk av syntetiske kuldemedier.  

Broodstock vil eie 80 prosent

Broodstock Capital kjøper 80 prosent av aksjene i Therma Industri fra det privateide investeringsselskapet Eagle AS, som har kontrollert selskapet siden 1997. Eagle vil fremdeles eie en betydelig aksjepost i Therma Industri og bidra til å videreutvikle selskapet i samarbeid med Broodstock Capital. Partene er enige om å ikke oppgi de finansielle detaljene i transaksjonen.

– Therma-konsernet har hatt en solid utvikling gjennom mange år, så det er ikke slik at vi måtte selge oss ned. Men gitt at vi ser betydelige vekstmuligheter innen sjømatnæringen, som er en sektor Broodstock Capital kjenner bedre enn de fleste, vil det være positivt for oss, de ansatte og Thermas kunder å få en såpass kapitalsterk og bransjesterk aktør inn på eiersiden, sier Pål Myklebust, daglig leder og hovedeier i Eagle AS.

Therma Industris hovedkontor ligger på Bryn i Oslo, med avdelingskontorer i Ålesund, Fauske og Tromsø. I tillegg eier selskapet Karstensen Kuldeteknikk AS i Båtsfjord (100%), Therma Industri Stavanger AS (56,5%), Therma Bergen AS (51%) og Therma Automasjon AS (51%) på Årnes i Akershus.

Inkludert ansatte i datterselskaper har Therma konsernet omtrent 70 medarbeidere og omsatte for i overkant av 200 millioner kroner i 2018, med et konsolidert resultat før skatt på 12 millioner kroner. 2019-tallene forventes å være noe bedre enn fjorårets 

Store investeringer

– Vi kommer til å gjøre betydelige investeringer i produktutvikling samt tilrettelegge for økt deling av «best practice» mellom de ulike avdelingene og datterselskapene i konsernet. Vi holder også døren åpen for oppkjøp av teknologiske løsninger som kan styrke Thermas produktportefølje ytterligere. I tillegg ser vi at Thermas sterke kompetanse innen kjøleog energisystemer har et stort internasjonalt potensial, sier Simen Landmark, partner i Broodstock Capital.

Transaksjonen forventes å sluttføres innen utgangen av november.