DEL

Den tredje Havyard-båten til Norsk Fisketransport ble feiret med folkefest og utekonsert med DDE.


( 12.06.2017 )

-Vi er så fornøyde med båten og båttypen og i NFT er folk viktig, så det måtte bli en folkefest, sier administrerende direktør i Norsk Fisketransport. Dermed ble det markedsdag og utekonsert med DDE i Steigen i tillegg til åpent skip.

Regiondirektør Nordland i Cermaq, Snorre Jonassen, som har kontrahert båten er også fornøyd. Under dåpen sa han at Norsk Fisketransport vant kontrakten fordi det er optimalt med sylindriske tanker, fordi Steigen kan gå med helt lukka system og fordi Cermaq med Steigen har fått et nytt og miljøvennlig verktøy i kampen mot lakselusa.

Gir laksen det aller beste

Konsernsjef i Havyard Group Geir Johan sier Steigen og samarbeidet med NFT er verd en folkefest.

-Norsk Fisketransport er en kunde som kan brønnbåt. De vet hva som må til og har utfordret oss til å levere stadig bedre. Med Steigen ser vi resultatet av Havyard som maritimt teknologiselskap der vi utvikler og leverer fra ide til ferdig båt. Vi designer, utruster og fyller med utstyr, og har dratt nytte av flere forretningsområder i et samspill som gir en brønnbåt som vil gi både rederi og laksen det aller beste.

Steigen kom til Havyard Ship Technology i januar. Deretter gikk det bare rekordraske nitten uker å utruste båten som det normale som er rundt tretti uker. I innspurten var 220 personer i sving samtidig på Havyard Ship Technology i Leirvik for å få gjennomført den rekordraske utrustningen.

-Den ståpå-viljen som har vært til stede for å lykkes i innspurten på dette prosjektet er helt utrolig, sier prosjektleder i MMC First Process, Ivar Håkon Vatnehol.

MMC First Process har levert fiskehåndteringssystemet om bord. Steigen har et totalt tankvolum på 3200 kubikk og vil kunne laste cirka 640 tonn slaktefisk. Systemene er designet slik at prosessvann og transportvann fra alle operasjoner kan filtreres og behandles. Båten vil også ha en ferskvannskapasitet på cirka tusen kubikk for etterfylling og utskifting av ferskvann under ferskvannsbehandling. I tillegg er båten utstyrt med det siste innen vannovervåking slik at man til enhver tid har full kontroll på alle vannparametere.

Steigen er søsterskip til Namsos, en brønnbåt NFT er så fornøyd med at det nå bare er detaljer i fiskehåndteringssystemet som er videreutviklet i det nye skipet.

Tre søstre

Steigen er et Havyard 587-design, 85 meter lang, 16,9 meter bred og har utstyr for avsiling av sjøvann under lasting av fisken til ferskvannsbehandling, utstyr til sortering og telling av fisk og RSW-system for kjøling.

De tre søsterskipene fra Havyard, Havtrans, Namsos og Steigen, skiller seg fra andre brønnbåter når det gjeld fart og drivstofføkonomi. Selv med fulle fisketanker kan søsterskipene gå 14 knop.

Sjef for nybygg i Norsk Fisketransport, Børge Lorentzsen, sier de har klokkertro på teknologien med sirkulære fisketanker. I samarbeid med Havyard har Norsk Fisketransport med den nye Steigen bidratt til viderutvikling og ytterligere forbedringer knyttet til detaljer i fiskehåndteringssystemet. Cermaq Norway har inngått en fem-årig kontrakt på nybygget og båten er alt i kommet arbeid.

Kystmagasinet bordet Steigen før overlevering, og vi har en større reportasje på dette flotte fartøyet i utgave 4 som nå er i trykken, og som kommer ut i slutten av juni.

 

 

 

INGEN KOMMENTARER

Comments are closed.