Kystmagasinet 7.15: Britene er verdens største konsumenter av torsk, der hele 70 prosent går til «fish and chips»-markedet. Flere norske trålredere har nå fått øynene opp for sjøfrosset torsk til det britiske markedet.


( 30.11.2015 )

-Pendelen svinger. Nå ser flere norske eksportører lønnsomheten i det britiske markedet, og flere har montert inn filetmaskiner om bord på sine trålere. En rekke rederier vurderer det britiske markedet og har fått øynene opp for «frozen at sea»-konseptet (sjøfrosset fisk). Det kunne Norges Sjømatråds fiskeriutsending i Storbritannia, Jack Robert Møller, forteller tilhørerne under Midt-Norsk Fiskerikonferanse.

Trender UK

Siden 2011 har britene vært verdens største konsummarked av torsk, og ifølge Møller er det et marked Norge som sjømatland matcher. Norge har lang tradisjon med eksport av fisk til de britiske øyene, og fjoråret ga en eksportvekst på 12 prosent. Selv om Island dominerer i eksporten av fersk filet til UK, har «frozen at sea»-produktene fått større markedstilgang.

-«Fish and chips»-industrien er tro mot ferskfisk markedet, men britene har fått erfaring med «frozen at sea» fisk som et stabilt og forutsigbart konsept både når det gjelder kvalitet og levering. Dette er en trend som fortsetter, sa han under konferansen.

Fish & Chips

Fish and chips har en meget sterk posisjon i Storbritannia. Det kunne fiskeriutsending i UK, Jack-Robert Møller, fortelle under Midt-Norsk Fiskerikonferanse.

Mye spises ute

Britene spiser mye sjømat, og mye spises ute, enten på restauranter eller som «take away». Totalt ble det i fjor importert 300.000 tonn torsk til Storbritannia, der 150.000-170.000 tonn går til restaurantsegmentet. «Fish and chips»-industrien er viktig i så måte, som står for 54 prosent av all sjømatkonsum på de britiske øyene. De resterende 130.000 tonn av torsken selges via supermarkedene og uavhengige fiskehandlere.

Hver uke besøker 22 prosent av britene «chippies», og torsk har en sterk posisjon blant kundene. 36 prosent av den frityrstekte fisken i horeca-segmentet er av torsk, mens fiskepinner (51 prosent) og hyse (13 prosent) innehar de andre markedsandelene. Det er også regionale ulikheter i hva kundene foretrekker. I Skottland og Nord-England er hyse foretrukket, mens i sør og London-regionen skal kundene ha torsk.

Fish and Chips med norsk torsk

Dette er tradisjonell fish and chips med torsk som råvare, og trolig er den norsk! Foto: Edmund Mongstad.

Bygge merkevare

I år har Norges Sjømatråd, i samarbeid med rederne av fabrikktrålerne Ramoen, Granit, Andenesfisk 1, Atlantic og Frøyanes, satt i gang en stor kampanje på de britiske øyene for å bygge merkevaren «Norwegian Frozen at Sea». Kampanjen gjennomføres i hele mai og september, og er kalt Union Norge. Med er også de britiske importørene Smales, Unique Seafood og Fastnet, og 60 utvalgt «fish and chips»-utsalg over hele Storbritannia. Allerede i slutten av april samlet sjømatrådet de britiske distributørene og rundt 80 prosent av restaurantene til en kampanje-kick off i den norske ambassaden i London.

-Distributørene har valgt ut sine utsalg. De er plukket ut på bakgrunn av kvalitet, faglig dyktighet, at de ser bra ut utad og er lojale kjøpere av norsk torsk og hyse i «frozen at sea»-konseptet, sier Møller. Han forteller videre at hensikten med kampanjen er å formidle historien rundt Norge som leverandørnasjon og historien til trålerne videre til sluttkundene, i tillegg til å skape økt trafikk og omsetning for «chippiene» som deltar. Også i fjor gjennomførte de en markedskampanje sammen med distributørene og «chippiene», da over kun en dag der «fish and chips» ble solgt for 99 pence per porsjon. Ifølge sjømatrådets utsending på de britiske øyer ble det mye PR-trøkk rundt fjorårets kampanje, og restaurantene som deltok hadde god omsetning.

sjøfrosset torsk

The Laughing Halibut I London er en av rundt 60 «chippies» som er med på Norges Sjømatråds kampanje. Daglig leder Raif Raif er fornøyd med materiellet de har fått.

Vekst for laks

Det er ikke bare sjøfrosset filet av torsk og hyse som begeistrer britene. De siste tre årene har den norske laksen hatt en årlig vekst på rundt 30 prosent i det britiske markedet. I løpet av årets fire første måneder ble det eksportert 25.467 tonn laks fra Norge over Nordsjøen, som er over 6.000 tonn mer enn samme periode i fjor, og over 10.000 tonn mer enn i 2013.

Prismessig lå årets priser på nivå med fjorårets, det vil si mellom 45,65 og 47,14 kr/kg. I hovedsak selges norsk laks gjennom supermarkedkjedene, og størst andel i markedet har de fem store kjedene; Tesco (22,5 %), Sainsbury (15 %), Morrison (11 %), Mark & Spencer (11 %) og Asda (9 %). Men også de mindre kjedene, som Lidl, Fishmongers, Ocado, Aldi og Waitrose har stabile salgstall av norsk laks.

The laughing halibut

Selv om lokalet er enkelt innredet, er det en hyggelig og folkelig atmosfære i restauranten.

Latterfull kveite

En av «fish and chips»-restaurantene som deltar i kampanjen er The Laughing Halibut. Restauranten, med det fengende og morsomme navnet, ligger et steinkast fra Victoria stasjon i London, og er en av tre utvalgte utsalgssteder i hovedstaden. Daglig leder Raif Raif forteller at hans familie har drevet stedet siden 1982. Han synes det er morsomt med den nasjonale kampanjen distributørene og Norges Sjømatråd gjennomfører sammen med noen utsalg.

-Kundene våre synes kampanjen er interessant, og liker bagene med Norge-logo på som de får når de handler. De som handler over 30 pund får en eksklusiv kjøle/varmebag med logo, og det er stas, sier den imøtekommende og blide eieren. Mens vi står og snakker med Raif kommer det stadig kunder inn for å bestille «fish and chips». De fleste av dem er lokale kunder som slår av en prat med Raif. Men også noen finske jenter kommer innom for å spise. De har tydeligvis funnet stedet via Trip Advisor.

-Om lag 60 prosent er lokale kunder, som kommer innom flere ganger i uka. Resten er turister, men ikke så mange nordmenn, sier han. Omsetningen varierer en del gjennom året, og varme sommerdager er dårlig for butikken hans. Da er de nede i et daglig salg mellom 100-150 porsjoner med «fish and chips» av torsk og hyse. Vinteren med kaldere vær er bedre for omsetningen. Da selger de fort over 200 porsjoner per dag.

The Laughing Halibut har sjøfrosset torsk fra Norge

The Laughing Halibut har en morsom logo. Restauranten er familieid og har vært drevet av Raif siden 1982.

Smakfull fisk

-De fleste foretrekker torsk, men min personlige favoritt er hyse. I tillegg har vi også kveite på menyen, sier han og viser oss fersk kveitefilet, fisket utenfor Skottland. Kunnskap om norsk fisk har han fått gjennom flere år som kunde hos sjømatgrossisten Unique Seafood.

-Vi har vært trofast kunde hos dem i 12 år, og en trofast kjøper av norsk fisk. Vi kan til og med bestemme hvilke trålere vi vil ha fisk fra, forteller han. Foreløpig har ikke kampanjen ført til økt omsetning for familiebedriften, men Raif forteller at de får en del PR gjennom kampanjen som de ellers ikke ville fått. Samtidig kan de benytte reklamemateriellet de har fått gjennom Norges Sjømatråd og Unique Seafood.

-Torsken er veldig smakfull, og kundene våre spør om dens opprinnelse og hvordan den er produsert. Da må vi fortelle om hvordan den fryses om bord på trålerne. Andre kunder er opptatt av at fisken skal komme fra et bærekraftig fiske, som jo det norske fisket er, forteller den hyggelige fish shop-eieren.

Andenes Havfiskeselskap

Andenes Havfiskeselskap eier fabrikktråleren Andenesfisk 1, som produserer sjøfrosset filet og HG til det britiske markedet. Tråleren er også blant de mest moderne og miljøvennlige fartøyene i havfiskeflåten. Foto: Frode Adolfsen.

Dobbel effekt

På Andenes har fabrikktråleren Andenesfisk 1 lagt til kai etter seks uker ute på fiskefeltet. Nå skal rundt 550 tonn fisk losses og sendes ut i markedene. Det meste er produsert som sjøfrosset filet og HG-torsk, og sjøfrosset filet av torsk og hyse går direkte til UK. Ellers sendes noe til Portugal, Spania og USA. I tillegg har selskapet opplevd en stor økning i det tyrkiske markedet. Den sterke britiske valutaen og gode priser har i år gitt dobbel effekt for selskapet. Likevel merker de sterkere konkurranse fra Russland og Kina med tanke på hyse- og torskefilet.

-Det britiske markedet svinger noe og mye går til «fish and chips»-konsum. Hvis prisen faller får vi litt kvantumsvingninger, men det totale konsumet er stabilt. Vi har satset på sjøfrosset filet for det britiske markedet, men opplever voldsom konkurranse fra pangasius-produsentene i Asia. Det forteller administrerende direktør i Andenes Havfiskeselskap, Andreas Haugen.

Skape noe nytt

Han sier videre at selskapet har vært i det britiske markedet siden 1987, og har opparbeidet seg en fast kundegruppe gjennom sin samarbeidspartner i UK. De opplever markedet som mer stabilt, samt at de har et meget godt tillitsforhold til sine kunder og forbrukere.

-Vi har faste leveranser til restauranter, supermarkedkjeder og butikker i UK, og har sjelden fisk på lager. Når markedet og etterspørselen svinger som den gjør har vi muligheten til å spisse produksjonen og splitte hver fangst om bord, legger han til.

I fjor var Andenesfisk 1 vertskap for ti av finalistene under British fish and chips-awards. I løpet av en 2-3 timers tur fikk de oppleve hvordan fisken ble håndtert og pakket ombord. Haugen tror dette ga dem en større forståelse for hvordan fisket foregår og at kvaliteten blir ivaretatt på beste måte. De har også kunder fra supermarkedkjedene og restaurantkjedene med om bord. Han mener det derfor et positivt at Norges Sjømatråd, sammen med rederiene, nå satser mer på hvitfisk i det britiske markedet.

-Det er veldig positivt. Dette er et spleiselag mellom rederne, sjømatrådet og distributører i UK, spesielt for å få publisitet og for å komme ned på gatenivå og skape noe nytt rundt «fish and chips»-konseptet, forteller Haugen. Han legger til at det er fremstilt i britisk media som at det er fritt for torsk i Nordsjøen og at det derfor er viktig å formidle ovenfor britene av fisket i Barentshavet er bærekraftig.

-Engelske kunder er opptatt av kvalitet og av at fisken kommer fra en bærekraftig bestand. Det er derfor viktig å få frem forståelsen av at norsk-arktisk torsk er underlagt et bærekraftig fiske gjennom kvoter.

Miljøgevinst

Tråleren, som eies av Andenes Havfiskeselskap AS, ble overlevert fra verftet i november 2013. Fartøyet har en torskekvote på 4.400 tonn, der mesteparten leveres som filet og HG. Etter en trang innføring, har det meste gått på skinner om bord med tanke på produksjon, og ifølge Haugen har de ingen driftsstopp i havet.

Tråleren er en av de mest moderne og miljøvennlige fartøyene i den norske havfiskeflåten. Med et dieselforbruk på en kubikk per døgn er det mindre forbruk enn selskapets forgjenger. Med et DNV-clean design er det ingen forurensning av olje eller lensevann, samt at fartøyet er nødt å føre regnskap over CO2-utslipp. Årsaken til det lave forbruket er at Andenesfisk 1 har hybrid-fremdrift, og bruker overskuddsenergien fra elektromotoren når den tråler til fremdrift i sjøen.

-Vi kan ikke drifte mer miljøvennlig enn vi gjør nå, avslutter Haugen.