Den skotske fiskeriministeren Richard Lochhead bekreftet i et fjernsynsprogram denne uken at britene fortsetter med dumping av fisk i stort omfang, og at noe må gjøres. To og et halvt år etter at trålen Profilic ble filmet av Kystvakten mens den dumpet tonnevis med høyverdig fisk, fortsetter galskapen.


( 11.01.2011 )


[raw]

I sine uttalelser sier Lochhead at årsaken til dumpingen er EUs ubrukelige felles fiskeripolitikk – Common Fishery Policy. – Dette er en massiv sløsing med verdifull mat og økonomiske ressurser som Skottland får rett i ansiktet tross forsøk på å utnytte fiskeriressursene på en bærekraftig måte.

 

I Skottland foregår det forsøk med en ordning hvor all fisk bringes til land. Fartøyene tar i land det som kalles fangstkvoter, og har forbud mot å dumpe fisk. Fangstkvotene tillater blant annet at båtene kan levere inntil 12 prosent mer torsk enn hva fartøyets kvote tilsier. I 2010 omfattet ordningen 17 fartøyer. I år vil tallet bli det doble.  58 skotske fartøyer har søkt om å få delta i disse forsøkene. Men bare litt over halvparten får delta. Derfor fortsetter et omfattende utkast av fisk, noe Storbritannia har fått omfattende kritikk for før. Skotske fiskebåter belønnes også med flere fiskedager mot bruk av fiskeredskaper som gir et mer selektivt fiske.

 

Den skotske fiskeflåten gjør ifølge Lochhead hva som står i dens makt for å få implementert nye regler. Det pågående problemet med utkast av bifangst understreker behovet for at skottene får større innflytelse over fiskeripolitikken.

 

Ifølge den skotske regjeringen dumpet skotske fartøyer 28 millioner kilo hvitfisk til en verdi av 33 millioner pund i 2009. En fjerdedel av hvitfiskfangsten ble dumpet. Når bare en liten del av den skotske fiskeflåten i fjor deltok i fiskeordningene, og antallet bare øker marginalt i år, vil det også i år bli dumpet store mengder høyverdig fisk på havet. Får en britisk båt for eksempel en innblanding på femti prosent torsk, men mangler torskekvote, skal fisken dumpes. Men båten kan i praksis fortsette fisket selv om halve fangsten blir dumpet død i havet.

 

I fjor kom det også frem i britisk presse at flere tusen tonn makrell var dumpet i havet nordvest av Skottland. Det har etter det Kystmagasinet kjenner ikke til blitt fastslått hvem som var ansvarlig for denne dumpingen. Men pelagiske trålere hjemmehørende i Storbritannia har blitt mistenkt for å sortere ut liten makrell for å oppnå bedre pris for sine landinger.

 

World Wildlife Fund i Tyskland la for et par år siden frem rapporten ”Marine dyr er ikke avfall”. Ifølge denne rapporten dumpes det rundt en million tonn fisk i Nordsjøen årlig. I noen fiskerier, som for eksempel trålfiske etter flyndrearten tunge dumpes det seks kilo for hver kilo tunge som landes. Den norske kystvakten skapte debatt da de i 2008 filmet Peterhead-båten Profilic (LINK TIL VIDEO HER) mens den dumpet fem tonn fisk i Nordsjøen. To år senere er det grunn til å anta at bare marginalt mindre fisk blir dumpet.

[/raw]