Det danske båtbyggeriet Bredgaard Bådeværtf i Saxkøbing trenger større lokaliteter.


( 12.09.2017 )


Virksomheten flytter derfor litt over 20 kilometer til Rødby havn, hvor de bygger en ny isolert produksjonshall med gulvflate på 800 kvadratmeter og en port som måler 10 x 10 meter. Denne hallen får takhøyde som gjør det mulig å montere overbygg på båtene innendørs. Båtbyggeriet har helt siden 1965 bygget glassfiberbåter som har blitt solgt til, i første rekke danske, svenske, norske og tyske fiskere.