Med et par uker igjen av børsåret ser det ut som om de fleste fiskeri- og oppdrettsrelaterte selskaper på Oslo Børs vil komme dårligere ut enn Oslo Børs hovedindeks. Den har siden 1. januar frem til børsen lukket på fredag falt med dramatiske 57,57 prosent. Men situasjonen er atskillig mer dramatisk for de tretten fiskeri- og oppdrettsrelaterte selskapene som har vært notert på Oslo Børs i samme periode.


( 15.12.2008 )


[raw]

Ni av tretten fiskeri- og oppdrettsrelaterte selskaper har falt mer enn hovedindeksen, mens bare tre har gjort det bedre enn hovedindeksen. I oversikten nedenfor, satt sammen av Kystmagasinet.no, går det frem at årets store børstaper ser ut til å bli Aker Seafoods. Selskapet har falt med hele 84,62 prosent. Spørsmålet er om selskapet som nå bare er verd 277 millioner kroner vil bli kjøpt opp av Kjell Inge Røkke og trukket fra børsen.

 

Codfarmers, ofte kalt for Norges ledende torskeoppdrettsselskap er slett ikke ledende i utvikling på børsen. Til tross for en oppgang sist uke på 9,77 prosent, hjelper det lite når selskapet har falt med 83,14 prosent siden årets start. Med en markedsverdi på bare 96 millioner kroner burde de nå være en klar oppkjøpskandidat for noen med is i magen, cash i banken og tro på torskeoppdrett. Mye tyder på at fallende torskepriser, og signalet som ligger i reduserte minstepriser på viltfanget torsk nok gjør at de fleste potensielle investorer nå har mer tro på penger i banken enn penger i torskeoppdrett.

 

Peruanske Copeinca har den lite ærefulle tredjeplassen blant taperne med et kursfall på 81,44 prosent.

 

De tre største taperne

 

Selskap

Avkastning

siste uke

Avkastning 2008

Aksjekurs siste handel

+/- i kroner fredag

Selskapets

børsverdi

Aker Seafoods

– 5,00

– 84,62

5,70

-0,20

277,01

Codfarmers

9,77

– 83,14

4,72

0,72

96,26

Copeinca

– 7,22

– 81,44

9,00

-0,49

526,50

 

Interessant er at det selskap som har den sjette dårligste utvikling i kurs, Austevoll Seafood Group ASA plutselig har blitt hovedaksjonær, og snart vil ha full kontroll over Lerøy Seafood Group ASA som i praksis har slått utviklingen på hovedindeksen i positiv forstand. Lerøy hadde ved dagens slutt på fredag et fall på 51,57 for 2008. Det er sju prosent bedre enn hovedindeksen. Oppkjøpet forteller at cash i banken eller nødvendig kreditt i dårlige tider betyr mer enn aksjeverdi. Austevoll Seafood ASA ser ikke ut til å ha noen problemer med å finansiere oppkjøpet av Lerøy til tross for at de har en dårligere verdiutvikling, og samtidig er mindre verd enn selskapet de nå tar over.

 

Selv om Lerøy Seafood Group har kommet bra ut av det dramatiske børsfallet som har rammet stort sett de fleste selskaper uansett bransje, er det tre selskaper som har klart seg enda bedre.

 

SalMar AS har til tross for et saftig fall i kursen på hele 19,35 prosent sist uke, et samlet fall på ”bare” 41,68 prosent for året i helhet. Akva Group kommer inn på en andre plass med et fall på 50.91 prosent og Marine Farms på tredje plass med et fall på 52,07 prosent.

 

De tre børsvinnerne

 

Selskap

Avkastning

1 uke

Avkastning 2008

Aksjekurs siste handel

+/- i kroner fredag

Selskapets

børsverdi

SalMar

– 19,35

41,68

25,00

-3,00

2560,00

AKVA Group

50,91

18,50

+0,00

318,62

Marine Farms

– 52,07

13,90

-0,30

508,89

 

Fallet i aksjeverdiene har radert bort milliarder. Ved siste årsskifte var det ni selskaper i oversikten nedenfor som hadde en verdi på over en milliard kroner. Marine Farms, Aker Seafood, Aker Biomarine, Copeinca og Grieg Seafood er ute av “milliard-klubben”. Tilbake er SalMar, Austevoll Seafood, Lerøy Seafood Group, Marine Harvest og Cermaq. For samtlige av disse vil det kreve ytterligere dramatisk nedgang på børsen for at de skal komme under en milliard i verdi.

 Alle selskaper – fra værst til best

 

Selskap

Avkastning

1 uke

Avkastning 2008

Aksjekurs siste handel

+/- i kroner fredag

Selskapets

børsverdi

Aker Seafoods

– 5,00

– 84,62

5,70

-0,20

277,01

Codfarmers

9,77

– 83,14

4,72

0,72

96,26

Copeinca

– 7,22

– 81,44

9,00

0,49

526,50

Aker BioMarine

8,65

-75.35

5,65

0,10

509,13

Grieg Seafood

– 13,33

– 75,32

3,90

0,00

298,40

Austevoll Seafood

– 1,22

– 75,24

9,70

0,00

1787,88

Marine Harvest

3,06

-71,06

1,01

0,02

3513,69

Cermaq

7,83

65,96

24,80

0,60

2293,68

Domstein

– 4,38

-64,63

1,53

-0,06

117,67

Lerøy Seafood Group

– 14,02

– 57,51

46,00

-2,00

2,453

Marine Farms

– 52,07

13,90

-0,30

508,89

AKVA Group

50,91

18,50

0,00

318,62

SalMar

– 19,35

41,68

25,00

-3,00

2560,00

[/raw]