Selv om Codfarmers ble tråkket ytterligere 15,69 prosent ned på børsen siste uke, og Austevoll Seafood tross stort sett positive nyheter, falt 7,59 prosent, var det en positiv uke for sjømataksjene. Mens det bare var to som hadde negativ utvikling, steg seks aksjer i verdi.


( 08.03.2009 )

[raw]

Lerøy Seafood endte uken opp hele 19,89 prosent. I svært lager handel, hvor bare tre poster ble handlet på fredag, økte Lerøy fra 46 kroner ved første handel, via 47 kroner på andre handel til 49,90 da en siste handel som omfattet bare 400 aksjer fant sted. Men aksjen ligger fortsatt godt under kursen på 59 kroner som ble tilbudt sist høst da Austevoll Seafood ga sitt tilbud på kjøp av alle aksjer i Lerøy. De av aksjonærene som valgte å ikke takke ja til tilbudet har fortsatt et stykke å gå før de er oppe på samme nivå som det pliktige tilbudet lå på.

 

Codfarmers hadde nok en dårlig uke med et fall kloss i 16 prosent. Med et direkte råttent marked for torsk, og da spesielt liten oppdrettstorsk, er det liten grunn til å forvente noen positiv utviklingen i denne aksjen med det første. Men selskapet har fortsatt kapital til videre drift, og mye gjøres for å senke utgiftene. Blant annet kan det nå vises til lavere produksjonskostnader, og at svært mye av utgiftene på fisk som skal leveres i år er utgiftsført på fjorårets blodrøde regnskap. Codfarmers opplyser at de har 15 millioner i kontanter og 32 millioner i ubrukte lån og garantier fra Innovation Norway som vil bli utbetalt i første kvartal 2009. Samtidig vil en lånefasiliteten med DnB Nor bli redusert fra 40 til 20 millioner kroner som følge av redusert vekstplaner i 2009 og selskapets reduserte likviditetskrav.

 

Det er og sent en ny søknad til Innovation Norway om lån med et potensielt låne- og garantigrense på 20 millioner i gang, som det ventes at blir utbetalt i andre kvartal 2009.
“Vi venter å få nye bevilgninger på nye prosjekter fra Innovation Norway som en del av myndighetenes finanskrise-stimuliplan til fiskeindustrien”, skriver selskapet.. Dette er en interessant situasjon. Det er ikke fastslått at selskapets problemer er relatert til finanskrisen i det hele tatt. Men selskapet forventer å bli reddet av statlige lån gitt for å redusere effekten av finanskrisen. En annen sak er hva som skjer hvis søknaden skulle bli avslått av Innovation Norway. Da vil selskapet være prisgitt at de klarer å skaffe lån eller kapital fra private investorer. Det kan bli tøft under rådende forhold både i hvitfiskmarkedet og finanssektoren.

 

Austevoll Seafood er det andre selskapet som sist uke falt. Det er vanskelig å si noe om årsaken. Eierposten i Lerøy Seafood Group burde dra oppover nå når det synes fastslått at det tross finanskrise kan bli et gullår for selskaper som produserer laks alle andre steder enn i Chile. Men det henger også tunge skyer over sildemarkedet. Det er grunn til å tro at Austevoll Seafood som flere andre sitter på store kvantum frossen sild som for øyeblikket synker i verdi dag for dag. Selskapet er den nest største norske aktøren i dette markedet.

 

Tross et par selskaper i minus, ble de det generelt en god uke for sjømataksjene. Og Marine Harvest som er opp godt over 80 prosent så langt i år bare befester sin posisjon som børsvinner blant sjømataksjene. For hovedaksjonær Fredriksen er selskapet et av få lyspunkter i disse krisetider.

 

Sjømatselskaper: Utvikling i verdi 2008, til nå i 2009

 

Selskap

Avk.08

Avk.09

Avk. mnd

Avk. uke

Avk. Fredag 06.03.2009

Aker BioMarine

– 78,18

11,07

-15,88

0

0

Aker Seafoods

– 82,61

-24,03

-19,41

0

0

Austevoll Seafood

– 71,93

-5,91

-13,75

-7,59

-1,43

Cermaq

– 63,76

12,12

17,00

3,14

2,07

Codfarmers

– 87,50

-38,57

-22,38

-15,69

0

Copeinca

– 65,83

32,63

7,62

2,73

2,73

Domstein

– 59,78

-9,14

-11,17

0

0

Grieg Seafood

– 79,11

13,64

17,55

10,29

7,14

Lerøy Seafood

– 58,45

10,89

22,60

19,89

3,96

Marine Farms

– 56,20

-23,70

1,36

0

0

Marine Harvest

– 69,91

82,86

34,27

12.94

4,35

Norway Pelagic

– 28,90

-9,38

3,57

3,57

0,69

SalMar

– 38,89

19,23

19,12

0

-7,46

 

[/raw]