Kystmagasinet 8.14: Den danske rederen Leif Knak i Thyborøn har kjøpt norske Bømmelhav.


( 19.11.2014 )


Rederen eier fra før av industritråleren Allesøe som har fisket industrifisk i over 30 år. Norske Bømmelhav, som er 14 år gammel, blir rene «ungdommen» sammenlignet med Allesøe. Bømmelhav skal fiske etter tobis, brisling og øyepål. Fisken vil normalt bli levert til fiskemelfabrikken i Thyborøn.