Kystmagasinet 5.15: Bømlo Skipsservice AS i Langevåg er et verksted med usedvanlig flotte anleggsfasiliteter, bygget så sent som i 2009. De har 170 meter dypvannskai til rådighet og et anleggsområde på nærmere 50 mål å boltre seg på.


( 18.09.2015 )

Av bebyggelse kan nevnes en stor servicehall og tre mindre haller for henholdsvis maskinering. prefabrikkering og stål/rør. Det vil si at stort sett alt arbeid kan utføres innendørs. Det vi ikke har nevnt når vi snakker om haller, er at verkstedet også har en større konteiner for plastreparasjoner. Her er spesielt fritidsbåtflåten, men også oppdrettsnæringen med sine mindre plastbåter, viktige kundegrupper.

Bømlo Skipsservice

Daglig leder Ole Kristian Nilsen har all grunn til å smile. Fremtiden ser lys ut for Bømlo Skipsservice. Her avbildet med lift og haller i bakgrunnen.

 

Håndteringen av alle typer båter som skal på land for service, kan knapt bli enklere. De heises på land ved hjelp av en mobil løfteanordning. Den er utstyrt med hjul, slik at båten kan kjøres rett inn i hallen for service eller reparasjon etter at den er løftet opp fra sjøen. Nevnte lift kan løfte båter på inntil 180 tonn med største bredde på 9,5 meter, så her er det langt fra bare mindre båter det er snakk om. Bømlo Skipsservice har også en større mobilkran på 30 tonn/meter.

Større ombygging

Vi besøkte verkstedet en dag i mai og slo av en prat med daglig leder Ole Kristian Nilsen. Vi fikk også en omvising på området og i hallene. Denne dagen hadde bedriften et 60 meter langt landgangsfartøy liggende ved kai rett utenfor hallene. Den var inne for en større ombygging, og skal gjenoppstå som servicebåt for oppdrettsnæringen i området. Nytt dekk og installasjon av ny stor kran var blant arbeidet som skulle utføres. I båtliften hang en mindre oppdrettskatamaran, som var inne for generell service, og i den største hallen foregikk det produksjon av store airconditionenheter til offshorenæringen.

Bømlo Skipsservice er i første rekke et verksted for service, ombygginger og reparasjoner av ulike type fartøy og størrelser. Som nevnt utfører de også plastreparasjoner. Videre har tar de seg av vedlikehold og reparasjon av motorer, installasjon og vedlikehold på hydraulikkanlegg, ulike typer platearbeid og sveising og selvsagt også malingsarbeid. Oppdrettsnæringen er en stor kundegruppe, kan Nilsen fortelle, med ulike typer arbeidsbåter som jevnlig er inne for reparasjoner, vedlikehold og klassing.

hovedhallen

I den store hovedhallen foregikk det for tiden produksjon av airkonditionenheter til offshorenæringen.

 

Høy sertifiseringsgrad

Anleggsfasilitetene for arbeidet som skal utføres er meget gode. De har en egen maskineringshall, delelager for slanger, koblinger og andre reservedeler til hydraulikkanlegg og annet, og ikke minst kvalifisert personell til å utføre arbeidet. De har også fast avtale med Los Elektro når det gjelder elektro. Bedriften er sertifisert både i henhold til ISO 1401 og 9001, noe som er ganske unikt for en virksomhet som denne. Bømlo Skipsservice er også forhandler for Yanmar motorer og fører lager for originaldeler til Volvo Penta. Videre har de dieselprøvetaker, som gjør det enkelt å ta prøver av diesel og andre flytende væsker, uten at det medfører fare for brann og eksplosjon.

Verkstedet ligger et stykke ute i Langevåg – rett utenfor ferjeleiet. Litt lenger inne i vågen ligger SI Aluminium, som er i samme konsern. De lager ulike produkter i aluminium og rustfritt stål til oppdrettsnæringen og oljevirksomheten. Det er for øvrig Eidesvik Invest som står som eier av begge verkstedene. Mens vi snakket med daglig leder Ole Kristian Nilsen kom Lars Eidesvik en tur innom kontoret. Det er som kjent han og svigerinnen som eier Eidesvik-konsernet, som blant annet har 22 offshorefartøy i sin flåte.

maskeringshallen Bømlo Skipsservice

Maskineringshallen.

 

Klasseregler gir oppdrag

I forbindelse med at oppdrettsnæringen er et stort satsningsområde for Bømlo Skipsservice, kunne Eidesvik fortelle at regionen står for syv prosent av den totale produksjonen av laks og ørret i Norge. Det finnes 70-80 oppdrettsbåter i ulike størrelser i samme region. Med nye klasseregler, blant annet når det gjelder krav til stabilitet, innført fra første januar i år, betyr det at mange av disse må inn til et verksted for klassing og godkjenning. Bømlo Skipsservice ligger således midt i smørøyet. Dessuten har flere større fiskefartøy sin hjemmehavn i Langevåg eller i den nærliggende regionen, alle fartøy som jevnlig trenger service og vedlikehold.

Bømlo Skipsservice og SI Aluminium har i dag 30 fast ansatte og 20 innleide i forbindelse med ombyggingen av landgangsfartøyet, som for øvrig skal være ferdigstilt i løpet av sommeren. Daglig leder Ole Kristian Nilsen sier til Kystmagasinet at utsiktene fremover for bedriften ser lovende ut. Oppdrettsaktiviteten er en av årsakene til denne optimismen. Men verkstedet har også en rekke hurtigbåter, ulike typer kystfartøy og fritidsbåter jevnlig inne for service og reparasjoner.

Bømlo Skipsservice

Anlegget sett vestfra.

 

Det er for øvrig planer om å gjøre et stort utplanert område, som ligger rett øst for og i tilknytning til verkstedet, til offisiell fiskerhavn. Når det blir et faktum vil det medføre enda mer aktivitet til Bømlo Skipsservice. Det samme vil Bømlo-pakken føre til, en storstilt og igangsatt utbedring av veiforbindelsen nordover øya. Den nye veien vil stå ferdig i 2020, og vil bety en vesentlig forkorting av kjøretiden til og fra Stord og Leirvik, og ikke minst gjøre forholdene for tungtransporten mye bedre.