Kystmagasinet 7.14: Havforskningsinstituttet får stadig nye muligheter til å teste sine kunnskaper. Karl-Fredrik Skalleberg fra Tjodalyng ved Larvik kom i sommer over den avbildede fisken. Noen kunne fortelle at den sugde blod, og Skalleberg sendte bildet til Havforskningsinstituttet.


( 13.11.2014 )


Havforsker Aril Slotte hadde ingen problemer med å fastslå at det dreide seg om en havniøye, en fisk som blir opptil 90 centimeter lang og kan veie 2,5 kilo. Ifølge Store Norske Leksikon suger havniøye seg fast på fisk som laks, torsk, brugde, og den rasper hull på skinnet med sugemunnen før den suger ut kroppsvev, ofte til byttet dør. Den angriper også død fisk og fisk som står i garn. Havniøye forekommer spredt langs kysten. Den er anadrom og gyter om våren i ferskvann.