DEL

Blåskjell og andre muslinger kan bli brukt til å bekjempe lakselus. Forskere har fastslått at blåskjell spiser lakselus I tidlige stadier hvor den lever planktonisk. Ifølge rapporten forskerne har laget kan blåskjell også redusere forurensning fra oppdrett.


( 29.04.2011 )

[raw]

Det vil nå bli forsket ytterligere på bruk av blåskjell for å forebygge spredning av lakselus. Mye gjenstår for å se hvordan blåskjell i praksis kan benyttes. Det er stor forskjell fra småskala forsøk til effektiv bruk av blåskjell i store oppdrettsanlegg.

 

– Arter som filtrerer vannet slik at de tar ut plante- og dyreplankton og hva annet som er i vannet kan også redusere utslipp av for mye fiskefôr og avføring fra fisk, sier forsker og mikrobiolog Sally Molloy ved Institutt for akvakultur ved Universitetet i Maine. Hun legger til at bruk av muslinger ikke bare vil gjøre oppdrett mer miljøvennlig, men det vil også kunne skape inntekter fra artene som brukes som filter.

 

Lakselus har et livsløp som deles inn i 10 stadier. Tradisjonelt har forskning vært fokusert mot de stadier hvor lusa allerede har infisert vertsfisken. Bruk av blåskjell vil primært redusere smittepresset ved at skjellene filtrerer ut lusene mens de er på stadiene som kalles for nauplius- og copepodittstadiene. I disse stadiene er lusene ikke større enn 0,5 til 0,8 millimeter. Analyser av mageinnholdet i blåskjell viser at blåskjell spiser lakselus når de er på nauplius- eller copepodittstadiet.

 

I forsøkene ble blåskjell eksponert til vann med copepoditter I henholdsvis 30 og 60 minutter. Deretter ble mageinnholdet i blåskjellene fjernet og DNA-analyser ble foretatt for å fastslå innholdet. Disse analysene bekreftet at muslingene spiste lusene.

 

Forskerne vil nå plassere en flåte med muslinger i et oppdrettsanlegg i Maine for å se om blåskjellene fungerer i større skala. En del av forskningen vil være å studere mengden muslinger, laks og lus over flere år for å finne ut hvor stor reduksjon blåskjell kan ha på spredning av lus. Det vil også bli vurdert om blåskjell kan brukes sammen med kjemisk behandling av fisken. Forskerne avviser ikke bruk av kjemiske lusemidler, men håper at bruk av blåskjell kan minimere bruken av slike midler.

[/raw]

INGEN KOMMENTARER

Comments are closed.