Etter overlevering av to nye fraktefartøy for fiskefôr i 2011 og 2012 vil BioMar i 2013 sette i drift enda et nytt fartøy. Fartøyet skal erstatte dagens fôrfartøy Borgenfjord. Nye Borgenfjord ble bygd i 2009 og skal nå spesialombygges til frakt av fiskefôr.


( 15.04.2013 )

[raw]

Båten blir 70 meter, og det skal monteres dynamisk posisjoneringsutstyr og bulklossesystem. Ombyggingen vil medføre nok en forbedring av BioMars logistikkløsninger. Laste- og lossehastighet vil være svært god på det nye fartøyet. Med dynamisk posisjoneringsutstyr vil båten også være meget manøvreringsdyktig, og det vil ikke være behov for å fortøye i oppdrettsflåtene ved levering.

 

Det nye bulksystemet vil være basert på den mest skånsomme teknologien som er tilgjengelig. Båten forventes å være klar til drift i løpet av august. Det er tidligere MS Eiland som nå bygges om til nye Borgenfjord i henhold til inngått avtale med rederiet Stornes. Eiland bytter altså navn til Borgenfjord og gamle Borgenfjord vil bytte navn til Ripnes.

[/raw]